Høring - Søndersrød hageby

Frist for innsendelse av merknader: 4. mai 2018.

Detaljert reguleringsplan for Søndersrød hageby, gbnr. 4092/12, er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 6. mars 2018 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/607 til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen