Vakttelefoner

Innhold

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt hjelp

Tjeneste Telefon
Legevakt, Larvik 116117
Vei, vann og avløp 33 17 10 00
Ambulanse / Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og redning 110
Politi 112 / 02800
Øyeblikkelige døgnplasser – KAD/ØHD 33 17 29 20

Barn og unge / krisesenter

Tjeneste Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barnevern Larvik kommune 
(hverdager kl 08.00-15.30)
33 17 10 00 
Barnevernvakten Vestfold
(kveld/helg/helligdager - se mer informasjon)
33 31 02 03
Krisesenteret i Vestfold 33 35 91 91

Mobbeombud i Vestfold (sentralbord)

Kaja Vintervold Asmyhr

33 34 40 00
48 29 61 07

Beredskap / kommunale bygg

Tjeneste Telefon
Vakt kommunale bygg 98 23 15 00
Strømbrudd - Lede 35 51 89 91

Hjemmetjeneste / Hjelpemidler

Tjeneste Telefon
Hjemmetjeneste Se oversikt over avdelinger 
Hjelpemidler – akutt behov for reparasjon
Se NAV - Reparasjon og service
Hverdager kl 08-15:30
33 17 10 10

Etter 15:30, helg og helligdager
99 38 94 70 

Veterinær / vilt

Tjeneste Telefon
Veterinærvakt 33 18 02 00
Skadet/påkjørt vilt - politiet 02800

 

Til toppen