Ventet snøvær kan gi trafikkutfordringer

Innhold

Det er meldt mye snø og vind fra tirsdag kveld og fram til onsdag formiddag. Kombinert med snøen som allerede ligger, kan dette gi krevende kjøreforhold i kommunen. Noen av kommunens tjenester kan bli forsinket.

Brøytebil i Larvik
Det er krevende dager for brøytemannskapet, mange jobber ekstra mye. Foto: Oleg Nemchenko

Det er meldt mye snø gjennom rushtiden onsdag morgen. Det gjør brøytejobben ekstra krevende. Vinden som er meldt vil også føre til at snøen som allerede er brøytet, vil føyke igjen en del av veiene. 

Vi oppfordrer derfor til å la bilen stå hvis du kan onsdag 17. januar. Hvis du likevel må ut å kjøre, bør du beregne god tid. Vis hensyn til myke trafikanter som kan være vanskelig å se.

Alt tilgjengelig mannskap er ute på veiene for å håndtere snømengdene. Tirsdag fortsetter arbeidet med fresing av snø og strøing. Kommunen følger nøye med på forholdene.

Påvirker hjemmetjenesten

Snømengdene kan gjøre at ansatte i hjemmetjenesten bruker lengre tid enn normalt for å komme rundt på hjemmebesøk. 

Hvis besøk må utsettes eller avlyses vil tjenestemottakere få direkte informasjon.

De som har størst behov for å få hjelp vil bli prioritert.

Krevende dager

Det er krevende dager for brøytemannskapet, mange jobber ekstra mye, og vi ber om forståelse hvis det tar noe tid før din gate brøytes.

Du kan ta kontakt med sentralbordet hvis du har tilbakemeldinger, på telefon 33 17 10 00

Til toppen