Siste nytt om føreforhold og kommunens tjenester

Innhold

Natt til mandag 22. januar kom væromslaget med blant annet store nedbørsmengder, mildvær og sterk vind. Her er siste nytt om både værforhold og kommunens tjenester.

Glatt Vei I Larvik Januar 2024

Mandag morgen og formiddag skal det være greie kjøreforhold i store deler av kommunen, men det varierer. 

– Kommunalteknikk har gjort et godt forarbeid, og har jobbet med å fjerne snø og åpne sluk ved kjente flomveier, forteller kommunedirektør Gro Herheim.

Det har vært salta i sentrumsområder, men da regnet kom ble dette avsluttet, fordi saltet renner vekk. I natt har Kommunalteknikk strødd.

Besluttet digital undervisning av flere årsaker

Under et beredskapsmøte i går ble det besluttet at all undervisningen i skole skulle foregå digitalt mandag, på grunn av de meldte vær- og kjøreforholdene, i tillegg til innstilte skolebusser.

– Vi kan aldri være sikre på værmeldingen, og det meldte hålkeføre, men vi har gjort våre risikovurderinger basert på hva som var ventet, sier kommunalsjef for oppvekst og kvalifisering, Jan Erik Norder.

Han forteller at det aldri er lett å ta en slik avgjørelse, og trekker fram føre-var-prinsipet.

– Kombinert med at værforholdene ikke ble så ille som vi trodde og et godt forarbeid av Kommunalteknikk har vi vært heldige og fått greie kjøreforhold i dag, sier Jan Erik Norder.

Foresatte som av særskilte grunner ikke kunne tilrettelegge for hjemmeundervisning, i tillegg til eldre barn som ikke kan være hjemme, fikk et tilbud på skolen sin.

Tirsdag er skolene tilbake i normal drift.

Barnehagene driftes som normalt i dag, i noen barnehager er det færre ansatte på jobb i dag, men det går opp ved at flere barn er hjemme. 

Forsinkelser i hjemmetjenesten og avfallshenting

Det kan bli noe forsinkelser i hjemmetjenesten, men de som er berørt blir kontaktet direkte. 

Hjemmetjenesten prioriterer de som har størst behov. 

Avfallsinnsamling er også påvirket av vær- og kjøreforholdene mandag.

Avfall i deler av Lågendalen og ved flere gårdsveier blir ikke hentet i dag. 

Fikk du ikke hentet avfall i forrige uke, og har meldt  fra, skal dette også bli hentet. Renovatørene kjørte ekstra i helgen for å komme à jour, og de fleste fikk hentet avfall i forrige uke.

Jernbaneundergang Torstrand 22012024
Det var mye vann ved jernbaneundergangen på Torstand mandag morgen. Ved jernbaneundergangen mot Stavern derimot skal det ha vært greit.

Hold slukene åpne

Hvis du oppdager vannansamling utenfor der du bor kan det være lurt å hente fram spaden. Bruk spaden til å lede vannet ut mot plenen, vekk fra muren eller kjellervinduet. 

Det kan også være snø som ligger og tetter for sluk som er i gata eller der vannet pleier å renne ut. Vet du om et sluk i gata rett på utsida, som du lett kan grave fram, er det en god idé. Det er mulig å sjekke hvor sluket er ved å finne gata si på Google street view.

Kommunen har ikke mulighet til å følge opp alt dette, så her er det fint at alle bidrar!

Samtidig oppfordrer vi også innbyggere til å sjekke egne tak og fjerne snø, og i tillegg være ekstra varsom når man går ute, med tanke på snø- og isras fra bygg.

Slaps
Mye av snøen blir nå til slaps, vann og is.
Til toppen