Økonomisk støtte til utdanning og videreutdanning

Det kan nå søkes økonomisk støtte til utdanning og videreutdanning fra Felleslegatet for undervisning.

Legatets formål skal være å hjelpe ungdom, hjemmehørende i Larvik, som trenger støtte til videre praktisk og teoretisk utdanning utover grunnskolenivå. Bidrag kan også gis til den som tar sikte på omskolering og /eller voksenopplæring.

Søknadsfrist er 1. oktober.

Les mer om Felleslegat for undervisning og søk her

Til toppen