Nå skal kommunens jodtabletter oppbevares på skoler og i barnehager

Innhold

Fra midten av mai oppbevares kommunens jodtabletter på skoler og i barnehager. Foreldre og foresatte må gi samtykke for at barna kan få jodtabletter på skole eller barnehage hvis myndighetene gir råd om å ta tabletter .

- Bakgrunnen for at de nå skal oppbevares i skole og barnehage er en ny veileder fra Helsedirektoratet der det blant annet presiseres at tablettene bør oppbevares og distribueres fra der barn oppholder seg på dagtid, forteller beredskapskoordinator i kommunen Carl Erik Mathisen. 

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet leder utvalget.

Egenberedskap og målgrupper

Kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt at alle under 40 år, gravide, ammende eller de som har barn som bor hjemme bør ha jodtabletter tilgjengelig hjemme.

Larvik kommune har et lager med jodtabletter tilgjengelig, til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er disse tre målgruppene som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen hvis de utsettes for radioaktiv jod. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod, og reduserer risikoen for denne krefttypen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

I tillegg til at de nå skal oppbevares på skoler og i barnehager, har kommunen jodtabletter til gravide og ammende fortsatt lagret ved familiesentrene. Det er kommunen som organiserer oppbevaring og eventuell utlevering av jodtabletter.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter.

Les mer om jodtabletter til innbyggere

Må gi samtykke

Forhåndssamtykke fra foreldre og foresatte til barn under 16 år er nødvendig for at barn og ungdom skal få utdelt jodtabletter der de oppholder seg på dagtid, i barnehage, på skole eller institusjon.

Forhåndssamtykke innhentes av skoler, barnehager og institusjoner og gis via Visma eller andre systemer.

Utlevering og holdbarhet

Hvis kriseutvalget for atomberedskap gir beskjed om det skal tas jodtabletter ved en atomulykke, kan det bli aktuelt at tablettene gis i skole- og barnehagenes åpningstid, eller et spesifisert klokkeslett senere på dagen. Barna vil da få med seg pose med informasjonsbrev og jodtablett(er) hjem. Kriseutvalget gir også beskjed om tidspunkt for når man bør ta jodtabletter.

Dosering er avhengig av alder, og dette kommer tydelig fram i informasjonsbrevet som følger med.

Jodtabletter er svært stabile og holder seg også etter utløpsdato om de oppbevares korrekt: i originalpakning, tørt og ved romtemperatur. Posene er derfor ikke merket med utløpsdato for tablettene.

IMG 5580
Til toppen