Hva bør du ha i et beredskapslager hjemme?

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Dette er også vår største sårbarhet. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

egenberedskapslager-2.jpg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)s kampanje "Du er en del av Norges beredskap" oppfordrer innbyggerne i Norge til å tenke gjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig.

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Se hva du bør ha i ditt eget beredskapslager

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av - vann, mat, medisiner og varmekilder - er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Skjermbilde.JPG
Til toppen