Innspill til strategidokumentet 2024–2027

Budsjettforslagene som ble lagt fram i formannskapet onsdag 29. november, og som skal behandles i kommunestyret 13. desember, ligger nå ute på høring. Forslagene finner du her.

Har du innspill til budsjettforslagene?

Send dine innspill til postmottaket i Larvik kommune på e-post: postmottak@larvik.kommune.no

Du finner alle innspillene på denne siden, under Budsjettforslag.

Kommunestyret i Larvik er informert om at innspill oppdateres fram til 13. desember. 

 

 

Til toppen