Godt nyttår i snøværet- la bilen stå parkert hjemme hvis du kan

Innhold

Det snør i Larvik, og snøen skal fortsette å dale ned noen dager til. Vi oppfordrer alle som kan om å la bilen stå (på egen tomt) for å sikre god fremkommelighet for brøyte- og redningsmannskap.

Snøværet skaper krevende kjøreforhold i hele kommunen vår. Larvik kommune har satt kriseledelse for å prioritere ressurser som sikrer viktig helsetjenester, brøyting og beredskapsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og Larvik kommune har alt av tilgjengelig mannskap ute på veiene for å håndtere de store snømengdene. 

La bilen stå

Hvis du har mulighet, oppfordrer vi til å bli hjemme, og la bilen stå parkert på egen tomt. Dette vil lette trykket på veinettet og sørge for at redningsmannskapene ikke blir belastet unødvendig. 

Hjelp hverandre og vær tålmodig 

Kommunens ansatte og innleide brøytemannskaper vil fortløpende rydde snø fra veier og gater, men det vil være umulig å jobbe overalt hele tiden. Vi oppfordrer deg derfor til å være tålmodig. Brøytemannskapene prioriterer å holde hovedveinettet åpent for nødetater, kollektivtrafikk og annen trafikk.

Vi oppfordrer også alle til å hjelpe hverandre dersom en nabo eller venn har behov for hjelp til snømåking. 

Snøen skaper utfordringer for hjemmetjenesten

De store snømengdene gjør at ansatte i hjemmetjenesten bruker lengre tid enn normalt på å komme seg rundt på hjemmebesøk. Forholdene er så krevende at vi må ta høyde for at noen besøk av hjemmetjenesten kan bli avlyst eller utsatt.

Alle tjenestemottakere vil få direkte informasjon dersom hjemmetjenester må utsettes eller avlyses. 

Følg med på Larvik.kommune.no for oppdatert informasjon.

Til toppen