Snøen skaper utfordringer for hjemmetjenesten

Innhold

–Alle tjenestemottakere vil få direkte informasjon dersom hjemmetjenester må utsettes eller avlyses

–De store snømengdene gjør at ansatte i hjemmetjenesten bruker lengre tid enn normalt på å komme seg rundt på hjemmebesøk, sier virksomhetsleder for hjemmetjenester Heidi Larsen

–Forholdene er så krevende at vi må ta høyde for at noen besøk av hjemmetjenesten kan bli avlyst eller utsatt, sier hun.

Hun understreker at det hele tiden blir gjort vurderinger slik at de som har størst behov for hjelp vil bli prioritert. 

–Alle tjenestemottakere vil få direkte informasjon dersom tjenester må utsettes eller avlyses,

- Hjelp oss gjerne!

Larvik kommune har alt av tilgjengelig mannskap ute på veiene for håndtere de store snømengdene. 

Heidi Larsen oppfordrer folk til å hjelpe til dersom de kjenner personer som har behov for besøk av hjemmetjenesten. 

- Våre ansatte er avhengige av å komme helt frem til alle boligene de skal inn i. Dersom noen har mulighet til å brøyte innkjørsler og gårdsplasser for noen de vet skal ha besøk av hjemmetjenesten, vil det være til svært stor hjelp, sier hun.

Til toppen