Thor Heyerdahl vgs. er Miljøfyrtårnsertifisert

Innhold

Thor Heyerdahl videregående skole mottok sitt Miljøfyrtårn-diplom 23. august.

Miljøfyrtårn Thor Heyerdahl Vgs

Ordfører Erik Bringedal overrakte diplomet til rektor Lin Marie Holvik og Kjell Robert Kaspersen som er Miljøfyrtårnansvarlig ved skolen.

Vi gratulerer!

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for små og store virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Til toppen