Miljøfyrtårnsertifisering til Sjøparken Kanvas-barnehage

Vi gratulerer! Sjøparken Kanvas-barnehage mottok sin Miljøfyrtårnsertifisering av ordfører Rune Høiseth 20. september 2019.

Miljøfyrtårn Sjøparken Kanvas Barnehage Via Marit Vasbotten 20.09.2019 770X433

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen