Miljøfyrtårnsertifisering til iFokus Arbeidsinkludering as og Global Learning as

Vi gratulerer! iFokus Arbeidsinkludering as og Global Learning as mottok sin Miljøfyrtårnsertifisering av ordfører Rune Høiseth 11. februar 2019.

iFokus Arbeidsinkludering as og Global Learning as 11.02.2019, foto via Marit Vasbotten 770x433.jpg

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen