Innspillsmøte om Kaupang UKL

Innhold

Kaupang utvalgte kulturlandskap er under utarbeidelse. Grunneiere, velforeninger og interessenter inviteres til innspillsmøte til forvaltningsplanen mandag 5. juni i Sliperiet.

Kaupangkilen Anno 1994 Midgard Vikingsenter Vestfoldmuseene
Kaupangkilen

Tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap er primært en ordning for landbruket, men velforeninger og privatpersoner kan også søke midler til aktuelle tiltak for å fremme verdiene i kulturlandskapet.

Utkast til planen vil presenteres i løpet av den første timen, og den andre timen settes av til innspill.

Hvor og når?

Innspillsmøte arrangeres i Sliperiet mandag 5. juni kl. 18.00 til 20.00. Adresse er Hammergata 15, 3264 Larvik.

Det serveres kaffe og te på møtet.

Befaring i forkant

Forut for møtet vil det arrangeres en kort befaring på Kaupang for de som ønsker. Oppmøte er utenfor formidlingssenteret kl. 17.00.

Tema for befaringen er skjøtsel av kulturminner og naturtyper i området. Transport fra Kaupang til Sliperiet – for de som ønsker å være med på begge deler – må ordnes av den enkelte.

Påmelding

Det er ingen påmelding til befaringen, men du må melde deg på møtet i Sliperiet.

Meld deg på møtet

Eventuelle spørsmål kan rettes til johanne.dolven@larvik.kommune.no eller monica.berg.mortensen@larvik.kommune.no

Hva er utvalgte kulturlandskap? 

Satsingen på utvalgte kulturlandskap startet opp i 2009, og er et samarbeid mellom landbruksmyndighetene og miljømyndighetene.

Formålet med utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift i aktive jordbrukslandskap.

Et utvalg verdifulle og representative kulturlandskap er utpekt fra sør til nord i Norge, og i 2023 ble Kaupang valgt ut.

Kaupang UKL Kart
Område: Kaupang UKL
Til toppen