Fritzøe Engros AS har blitt Miljøfyrtårn

Vi gratulerer! Fritzøe Engros AS i Larvik ble miljøfyrtårnsertifisert november 2020 og i januar ble Åndalsnes sertifisert.

Fritzøe Engros AS Miljøkoordinator Tine O. Fauskanger, Foto Fritzøe Engros AS Bredere 770X433

Fritzøe Engros AS har gjennom en årrekke jobbet målrettet med miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter, og fører i dag flere hundre sertifiserte og miljømerkede varelinjer.

Fritzøe Engros AS har gjennom mange år sett viktigheten av å fokusere på etisk handel, sporbarhet i varekjedene og dokumentasjon av dette. Fritzøe Engros ble FSC®-sertifisert i 2016, og PEFC™-sertifisert allerede i 2014.

Nå henger også Miljøfyrtårn-sertifikatet på veggen

Miljøfyrtårnsertifikatet attesterer at den sertifiserte virksomheten viser samfunnsansvar og jobber systematisk med miljø, og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø. Miljøfyrtårnsertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudsrunder, og anerkjent av myndighetene i Norge og EU ved offentlige innkjøp.

Kontoret i Larvik ble sertifisert i november 2020, og i januar ble Åndalsnes godkjent. Vi er stolte over at Fritzøe Engros’ miljøstandarder innfrir Miljøfyrtårn sine strenge kriterier, sier miljøkoordinator Tine O. Fauskanger, som har ledet prosessen.

Ingen enkel jobb som ligger bak

Larvikordfører Erik Bringedal (H) berømmer Fritzøe Engros AS for å ha innfridd Miljøfyrtårnordningens strenge krav.

Det er ikke bare for Fritzøe Engros å huke av en boks og si “vi har gjort det”. Dette er et verktøy som viser at Fritzøe Engros både kan og ønsker å jobbe helhetlig og systematisk for å bidra til en grønn fremtid, og det hjelper oss alle i retning av å nå de ambisiøse kravene i Parisavtalen. Det er ingen liten jobb som ligger bak at Fritzøe Engros nå er en del av ordningen, så det er bare å gratulere, sier Bringedal.

Larvik kommune var i sin tid med på å opprette Miljøfyrtårnordningen, og derfor medfører det litt ekstra stolthet og prestisje når en larviksbedrift innfrir de strenge kravene, legger han til.

Utvikler oss hele tiden

Fritzøe Engros AS har satt seg som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder innen trebearbeidende industri og byggevarehandel som stiller høye krav til miljø- og bærekraftaspektet ved sine produkter.

Fritzøe Engros skal tre inn i fremtiden med bevissthet rundt vår virksomhets miljøpåvirkning, og kontinuerlig jobbe for å redusere negative effekter av denne. Gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å kartlegge og jobbe med forbedringer innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, forklarer miljøkoordinator Tine O. Fauskanger.

Fritzøe Engros Larvik, Foto Fritzøe Engros Larvik AS 770
Fritzøe Engros Åndalsnes, Foto Fritzøe Engros AS 770

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen