Næringsplanen

Innhold

Larvik kommune er aktivt med å utvikle grunnlaget og rammebetingelsene for næringsutvikling i Larvik.

Disse satsingene er forankret i kommunens næringsplan og er rettet mot følgende områder:

  • God offentlig service til næringslivet
  • God infrastruktur for næringslivet
  • Tilgang til kompetanse og kompetanseutvikling
  • Omdømmebygging og markedsføring
  • En ambisiøs byutvikling

I tillegg jobber Larvik kommune med konkrete prosjekter for å øke aktiviteten og verdiskapingen innen spesifikke sektorer og næringer.

Til toppen