Næringsplanen

Bærekraft gir konkurransekraft!

Næringsplanen er retningsgivende for kommunens næringsarbeid og synliggjør hvordan kommunen jobber sammen med næringslivet om næringsutvikling. Næringsplanen er basert på tre strategier:

  1. Godt vertskap
  2. Effektiv forvaltning
  3. Aktiv utviklingspartner

Næringsplanen legge grunnlaget for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet og menneskene.

Med utgangspunkt i næringsplanen vil vi utarbeide en årlig handlingsplan, med tiltak og prosjekter rettet mot spesifikke sektorer og problemstillinger.

Handlingsplanen

Handlingsplanen gir fleksibilitet til å tilpasse innsatsen til aktuelle behov og utfordringer. Typiske prosjekter i handlingsplanen kan være f.eks. statlige arbeidsplasser, utviklingsprosjekter innen reiseliv, landbruk etc. Handlingsplanen vedtas i høstsesjonen, slik at nødvendig finansiering kan forankres i kommunens strategidokument.

Handlingsplanen for 2024
Til toppen