Fra 2023 inngår Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad i ordningen utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Til toppen