Slik er Bypakke Larvik organisert

Innhold

Bypakke Larvik er organisert med en styringsgruppe, referansegruppe, administrativt råd og sekretariat, samt arbeidsgrupper og prosjektgrupper etter behov.

Prosjektleder er Jørgen Johansen fra Larvik kommune

Styringsgruppen:

Styringsgruppa har det overordnete ansvaret og skal:

 • Gi anbefaling i saker som skal fremmes til behandling hos hver av de respektive partene.
 • Sikre bredest mulig politisk og samfunnsmessig forankring, bl.a. gjennom referansegruppa.
 • Fastsette en kommunikasjonsstrategi for arbeidet, og påse at felles mål for kommunikasjonsarbeidet følges opp idet daglige arbeidet.
 • Fastsette mandat for administrativt råd

Styringsgruppen består av:

 • Erik Bringedal, Ordfører Larvik kommune (leder av styringsgruppen)
 • Arve Høiberg, Leder i hovedutvalg for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Roar Midtbø Jensen, Avdelingsdirektør, Transport Sør, Statens vegvesen
 • Ove Skovdahl, Seksjonssjef Regional Samhandling Øst, Jernbanedirektoratet

Administrativt råd

Består av administrativ ledelse fra kommunen og fylkeskommunen, samt representanter fra Statens vegvesen. Administrativt råd innstiller til styringsgruppa. Utvalget konstituerer seg selv. Prosjektleder er sekretær for utvalget.

Administrativt råd har i mandat å:

 • Sikre gjennomføring av avtalens intensjon og mål gjennom nødvendige organisasjonsmessige og økonomiske tiltak
 • Følge opp vedtak fattet i avtalens definerte beslutningsorganer
 • Drøfte forslag til og innstille til budsjetter og handlingsprogram, fremme disse for styringsgruppa og sikre nødvendig, formell behandling hos den respektive part.
 • Drøfte og innstille i saker til styringsgruppa, og gi råd til styringsgruppa om hvilke saker som før fremmes til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen
 • Opprette arbeidsgrupper og andre administrative funksjoner, inkludert bemanning av sekretariatet, og gi nærmere mandat for disse.
 • Møte i styringsgruppa som observatør.

Administratvit råd består av:

 • Øistein Brinck, Direktør for samfunnsutvikling, Vestfold og Telemark fylkeskommun
 • Olav Uldal, Seksjonsleder utredning sør, Statens vegvesen
 • Hildegunn Sørbø, Kommunalsjef eiendom og teknisk drift, Larvik kommune
 • Hege Eick, Plansjef Larvik kommune

Prosjektgruppen

Det praktiske arbeidet med Bypakke Larvik er organisert i en prosektgruppe/ sekreteriat.

Prosjektgruppen består av:

 • Morten Ask, Statens vegvesen
 • Marit Synnes Lindseth, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Kjersti Visnes Øksenholt, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Hanne Øyen Herland, Larvik kommune
 • Regine Merethe Hildre, Larvik kommune
 • Ole Sannes Riiser, Larvik kommune
 • Christian Trankjær, Larvik kommune

 

Til toppen