Bypakke Larvik er et partnerskap mellom Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Hensikten er å utvikle et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem. med høy andel gange, sykkel og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum.

Til toppen