Frivillige aktiviteter i Larvik

Innhold

Er du ny i Larvik eller kjenner du noen som akkurat har bosatt seg? Det er mye som skjer i kommunen vår.

På grunn av strenge personvernregler kan ikke Larvik kommune henvende seg direkte til ulike grupper. Du må selv ønske å delta på arrangementer og aktiviteter – søk etter noe du er interessert i og bli med på noe sosialt og gøy!

Aktivitetskalender

I en felles aktivitetskalender registrer lag, foreninger og organisasjoner aktiviteter og arrangementer; åpen barnehage, leksehjelp, ulike typer kafetreff, småbarnstreff og mye mye mer.

Lag og foreninger

I Larvik har vi over 460 lag, foreninger og organisasjoner, det er mye å velge i! Vel-lag, historielag, idrettsforeninger, humanitære organisasjoner, innvandrerforeninger, friluftsforeninger, kor, korps og mye mere!

Sjekk ut hvilke lag og foreninger vi har i Larvik:

Frivilligsentraler

I Larvik har vi to frivilligsentraler. Frivilligsentralen er en møteplass hvor alle er hjertelig velkommen!

Frivilligsentralene er "møter mellom mennesker", sosiale møteplasser med forskjellig type aktivitet. Det er de frivillige som er i fokus hos frivilligsentralene. De fungerer som kontaktpunkt mellom de som ønsker å gi av sin tid til frivillig arbeid i nærmiljøet sitt, og de som ønsker å ta imot tjenester.

Frivilligsentralene er også et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Sentralen i Svarstad

Sentralen i Svarstad er en møteplass som består av servicetorg, frivilligsentral og bibliotek.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med servicetorget på telefon 33 17 10 10 eller send en e-post til servicetorget@larvik.kommune.no hvis du lurer på noe.

Til toppen