Frivilligsentralen i Lardal

Innhold

Frivilligsentralen ligger i Svarstad og har som mål å være en sosial, lavterskel møteplass i nærmiljøet. Den er også et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å gi av sin tid til frivillig arbeid i nærmiljøet sitt, og de som ønsker å ta imot tjenester.

Frivilligsentralen

Vi holder til på Sentralen i Svarstad, sammen med biblioteket og servicetorget.

Frivilligsentralen har som mål å være en sosial, lavterskel møteplass i nærmiljøet. Vi er også et flerkulturelt møtested, der mangfold blir sett på som en ressurs. Møter på tvers av kulturer gir økt kunnskap og forståelse, styrker samhandling og gir større raushet.

Frivilligsentralen skal være en katalysator for frivillig innsats og et informasjonspunkt der du kan få vite om den flotte, frivillige innsatsen som gjøres i bygda! Samhandling, tilrettelegging, koordinering og videreutvikling er noe av det Frivilligsentralen gjør i dag.

Frivilligsentralen bidrar for eksempel med frivillighet i ulike hverdagslige gjøremål, som ikke dekkes av det kommunale tilbudet. Eksempler på det kan være besøksvenn, en-til-en-oppdrag som leksehjelp, telefonvenn, turvenner og mye mer.

Vi ønsker alltid å utvikle oss, og tar imot forslag til samarbeid og nye aktiviteter med åpne armer. Er det et tilbud du savner, snakk med oss, sammen får vi nok til noe bra.

Frivilligsentralen åpnet 2. april i 2016.

Frivillige

Uten frivillige hadde det ikke vært noen frivilligsentral. De ønskene og den kompetansen som hver og en besitter, bidrar til utviklingen av sentralen og er bestemmende i forhold til aktiviteter og forskjellig typer innsats som sentralen kan bistå med i nærmiljøet.

Har du lyst til å være frivillig? Vi ønsker alle nye frivillige hjertelig velkommen. Vil du gi litt av din tid til å gjøre noe godt for andre, eller for bygda vår? Det er ikke mye tid som skal til for å kunne gjøre en forskjell. Det kan være alt fra å bidra på ett enkeltoppdrag, en time i måneden, eller med regelmessig innsats hver uke. Det du kan er det vi trenger!

Kom gjerne innom og ta en prat, eller ta kontakt på telefon eller per e-post. Sammen kan vi finne ut hva du har lyst til å bidra med. Frivillig arbeid skal være lystbetont og givende for alle parter, da skapes det gode synergier og kontinuitet.

Frivilligsentralen har sin egen nettside der du kan se alle aktuelle aktiviteter og registrere deg som frivillig der du ønsker å bidra. På nettsiden finner du også en oppdatert kalender.

De aller siste nyheter vil til enhver tid bli lagt ut der. I tillegg vil arrangementskalenderen være oppdatert med informasjon om aktiviteter i regi av lag og foreninger i nærmiljøet.

Vi låner ut frivilligsentralens lokaler til frivillige lag og foreninger. Har ditt lag eller din forening behov for lokaliteter til møter eller annet? Ta kontakt med oss, da vel!

Kontakt

Daglig leder Christina Franksdatter Bøhler

Åpningstider for Sentralen

  • Mandag kl. 10.00–15.00
  • Tirsdag kl. 10.00–15.00
  • Onsdag kl. 10.00–15.00
  • Torsdag kl. 16.00–19.00
  • Fredag kl. 10.00–15.00

 

Til toppen