Sentrum frivilligsentral

Innhold

Hva er en frivilligsentral?

 • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
 • Vil du treffe nye mennesker?
 • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Her kan man henvende seg for å få hjelp eller om man ønsker å hjelpe andre. Har du en tanke om gode nærmiljøtiltak kan dette være plassen å lufte idéen. Frivilligsentralen blir i stor grad formet av de frivillige og det engasjement som disse representerer innen ulike områder.

Frivilligsentralen bidrar for eksempel med frivillighet i ulike hverdagslige gjøremål, som ikke dekkes av det kommunale tilbudet. Eksempler på det kan være besøksvenn, en-til-en-oppdrag som leksehjelp, telefonvenn, turvenner og mye mer.

Informasjon om Sentrum frivilligsentral

 • Vi skal være en formidler av frivillighet.
 • Vi skal skape møteplasser.
 • Vi skal favne enkeltfrivillige.
 • Vi skal videreformidle frivillige til andre organisasjoner, lag, foreninger eller kommunale arenaer som har behov for frivillige hender.
 • Vi vil gjerne høre fra deg om du har tanker om gode nærmiljøtiltak eller annet som kan komme enkeltmennesker eller grupper til nytte og glede.
 • Det er de frivillige som er tilknyttet sentralen som til enhver tid bestemmer hvilken frivillig aktivitet (tjenester) som kan tilbys.

Frivilligsentralen har som mål å være en sosial, lavterskel møteplass. En møteplass for mennesker i alle aldre. Vi er også et flerkulturelt møtested, der mangfold blir sett på som en ressurs. Møter på tvers av kulturer gir økt kunnskap og forståelse, styrker samhandling og gir større raushet.

Vi holder til på grendehuset på Torstrand.

Logo Lokal Gr├©Nn

Vi låner ut frivilligsentralens lokaler til frivillige lag og foreninger. Har ditt lag eller din forening behov for lokaliteter til møter eller annet? Ta kontakt med oss, da vel!

Frivillige

Frivilligheten har sterk egenverdi - som frivillig blir man:

 • Del av et sosialt nettverk
 • Får ny kompetanse, innsikt og mestringsfølelse
 • For noen blir dette veien tilbake til et aktivt liv
 • Frivillighet er bra i seg selv.  Frivillighet forhindrer isolasjon og gir sosial ferdighet

Noen ønsker hjelp, og andre ønsker å hjelpe. På sentralen koordinerer vi oppgaver til alles beste. Ingen oppgave er for liten, men noen oppgaver kan være for store. Ingen frivillige blir pålagt oppgaver. Det skal være gøy å være frivillig! Og du bestemmer selv omfanget på din frivillighet. 

Det er bruk for deg
Har du lyst til å være frivillig? Vil du gi litt av din tid til å gjøre noe godt for andre, eller for byen vår? Det er ikke mye tid som skal til for å kunne gjøre en forskjell. Det kan være alt fra å bidra på et enkeltoppdrag, en time i måneden, eller med regelmessig innsats hver uke. Det du kan er det vi trenger!

Kom gjerne innom og ta en prat, eller ta kontakt på telefon eller per e-post. Sammen kan vi finne ut hva du har lyst til å bidra med. Frivillig arbeid skal være lystbetont og givende for alle parter.

Trenger du hjelp?
Har du eller noen du er pårørende til behov for hjelp? 

Å få hjelp av en frivillig er givende for begge parter og kan bidra til nye bekjentskap og en hyggeligere hverdag.

For å melde inn behov for hjelp, kan du ta kontakt eller komme innom grendehuset. Gi en kort informasjon om hva du ønsker hjelp til og vi forsøker å hjelpe deg. Den frivillige hjelpen er gratis.

Åpningstider

 • Tirsdag kl. 10.00–15.00
 • Torsdag kl. 10.00–15.00

Kontaktinfo

Daglig leder: Kristine Bohlin

E-post: kristine.bohlin@larvik.kommune.no

Telefon: 48 03 70 52 (mandag/tirsdag/torsdag kl. 10.00–15.00)

Til toppen