Områder til leie

Innhold

Her finner du informasjon om kommunale områder som egner seg for aktiviteter og arrangementer, i tillegg til informasjon om utleie av kiosker og glasshus på torget.

Det er flere enheter i Larvik kommune som disponerer områder og bygg. Derfor har vi satt opp en enkel oversikt over noen av stedene som kan være aktuelle for arrangementer av ulik type og størrelse. 

Slik søker du

Dersom det ikke står noe spesielt, skal Larvik kommune ha søknad om bruk av området.

Frist

Søknad må sendes inn senest 14 dager før planlagt aktivitet eller arrangement. 

Søk om arrangement/aktivitet på kommunalt område

Vurdering ved søknad

Kommunens oppgave er å forvalte de offentlige arealene til beste for allmennheten, og sikre at utleievirksomhet på slike arealer foregår på et grunnlag som minimerer de negative konsekvensene for fellesskapet som benytter arealene og naboer i området.

Arrangementer som innebærer avstenging av og/ eller at det tas betalt for å komme inn på hele/deler av områder som i utgangpunktet er offentlig tilgjengelige, vil innebære en innskrenking av allmennhetens bruk av områdene. Kommunen må derfor vurdere denne problemstillingen når søknader behandles.

Følgende hovedprinsipper gjelder for arrangementer som medfører avstenging av hele/deler av offentlige friområder, plasser, park- og veiarealer:

 • Arrangementet skal ha allmenn interesse
 • Allmenn ferdsel langs sjø og på tilrettelagt turvei (herunder kyststi) skal ikke hindres
 • Arrangører for utendørs virksomhet skal i god tid (minimum 2 uker) før arrangementet informere mulig berørte naboer (jfr. naboloven og retningslinje for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg i Larvik kommune).

Kontakt

Servicetorget kan gi mer informasjon om det enkelte område.
Ring oss på telefon 33 17 10 10.

Larvik torg

Torget ligger midt i sentrum. Hele eller deler kan leies. Tilstøtende gater kan også leies ut.

Leie av Larvik torg til arrangement

For arrangementer og andre større leier bruker du søknadsskjemaet over. 

NB! Skjemaet er ment for større arrangementer og det er ikke sikkert alt passer med det du skal gjøre på torget. Fyll ut etter beste evne, så etterspør vi informasjon om vi trenger.

Leie av enkel torgplass

Om du ønsker å leie plass på torget til salg eller andre enklere utleier kan du mest sannsynlig bruke søknadsskjema for enkel torgplass. Dette skjemaet er litt enklere og raskere å fylle ut. Det er viktig at aktiviteten du skal drive med er av følgende karakter: 

 • Det skal ikke selges alkohol
 • Det forventes ikke støy
 • Det kreves ikke økte sikkerhetstiltak (eks.: politisk aktivitet, appell)
 • Offentlig vei/gate vil ikke brukes og det er ikke behov for stenging av gater eller kontroll av trafikk

Om du ønsker å leie en av kioskene eller glasshusene på torget kan du bruke det samme skjemaet. 

Om du ønsker å bruke en av de Narveseninspirerte kioskene eller glasshusene på torget kan du bruke det samme søknadsskjemaet.

Skriv hvilken av kioskene, glasshusene eller felt du ønsker å leie, så vil du få mer informasjon om retningslinjer og tilgang til nøkkel ettersendt. 

Leie av enkel torgplass

Om du ønsker å leie plass på torget til salg eller andre enklere utleier kan du mest sannsynlig bruke søknadsskjema for enkel torgplass. Dette skjemaet er litt enklere og raskere å fylle ut. Det er viktig at aktiviteten du skal drive med er av følgende karakter: 

 • Det skal ikke selges alkohol
 • Det forventes ikke støy
 • Det kreves ikke økte sikkerhetstiltak (eks.: politisk aktivitet, appell)
 • Offentlig vei/gate vil ikke brukes og det er ikke behov for stenging av gater eller kontroll av trafikk

Om du ønsker å leie en av kioskene eller glasshusene på torget kan du bruke det samme skjemaet. 

Om du ønsker å bruke en av de Narveseninspirerte kioskene eller glasshusene på torget kan du bruke det samme søknadsskjemaet.

Skriv hvilken av kioskene, glasshusene eller felt du ønsker å leie, så vil du få mer informasjon om retningslinjer og tilgang til nøkkel ettersendt. 

Kart over Larvik torg
Søk om enkel torgplass

Bøkkerfjellet

Parkområde i Larvik sentrum med fin utsikt over Langestrand, fjorden og de sentrale deler av byen.

Navnet Bøkkerfjellet kommer fra en bøkker (balje- og tønnemaker). Parken har atkomst fra flere steder blant annet fra
Fjellveien via 81 trappetrinn. Den gamle brannvakta (bygd i 1851) er plassert på parkens høyeste punkt.

Badeparken

Området vest for Larvik bibliotek.

Bøkeskogen

Larvik bøkeskog er Norges første landskapsvernområde. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er forvaltningsmyndighet.

Her er det muligheter på Festplassen med scene. Det er tillatt med inntil fire arrangement pr. år hvor det kan kreves inngangspenger.

Det er atferdsregler i Bøkeskogen.

Batteristranda

Strand og parkområde sør for Farris Bad.

Indre havn

Område fra Skotta til Tollboden sør for Jernbanelinja. Et offentlig park- og rekreasjonsområde med kiosk, toaletter og spisesteder. (Kart i PDF)

web_oversiktskart-indre-havn.jpg

Tollerodden (parken)

Tollerodden ligger sentralt plassert midt i Larviks havneområde, en høyt verdsatt sjøvendt oase og badeperle med svært interessant kulturhistorie.

Kronprinsen

Kronprinsen i Stavern bærer navn etter en restaurant som lå her, delvis på påleverk utover i sjøen. Den ble anlagt i 1926.

Parken ble renovert i 2009 og fremstår nå som en ny og praktfull park.

Gater i Stavern

Sommerstid er det aktuelt å bruke noe av gateplanet til arrangementer, spesielt inne i bykjernen der det er gågater sommerstid.

Stavern torg

Like ved Stavern kirke. Dette området eies av en privat stiftelse, Stiftelsen Barakke 4, Stavern torg. Telefon: 48400793. E-post: stiftbr4@online.no. Nettside: staverntorg.no. Facebook: Stavern torg.

Fredriksvern Verft

Dette området eies av Forsvarsbygg. Her er det mulig med mange typer arrangement, ta kontakt på tlf 81570400

Park- og friluftsområder

Parker og friområder er tilrettelagt for allmennhetens rekreasjon og opphold, og fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi (jfr. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)).

I fri- og friluftsområdene utenfor sentrumsområdene er forventningen om og kravet til fravær av støy enda høyere enn for parker og friområder som ligger innenfor sentrumsområdene. Særlig gjelder dette arrangementer som forgår på kveldstid. Dette er derfor et forhold kommunen vurderer ved behandling av arrangementssøknader i slike områder.

Farris/Kilen

Området ved Farrisvannet er et statlig sikret friluftsområde og har verdi som er svært viktig. Brukergruppene er regionale og brukerfrekvensen er svært høy.

Larvik kommune har ansvaret for drift og tilsyn. Atferdsregler.

Malmøya

Malmøya er Larviks største øy i saltvann og er på ca. 1200 dekar. Sydsiden ligger vendt mot det åpne havet, mens nordsiden ligger inne mot lune Viksfjord.

Øyas beliggenhet og beskaffenhet har gitt den en enorm variasjon av naturtyper. Det spenner seg fra svaberg og havstrender til frodig edelløvskog og lune viker.

Malmøya er statlig sikret som friluftsområde og den søndre delen av øya er naturreservat. Tidligere feriehjemmet er kystledhytte, se kystledhytte under.

Skråvika

Tidligere var Skråvika nederste del av Soldathjemmets hage- og aktivitetsareal. Eiendommen er delt og Skråvika eies av Forsvarsbygg og forvaltes av Larvik kommune til friluftsområde og aktivitetsplass.

Rakke

Rakke er et svabergområde i Brunlanes, Larvik kommune, beliggende to kilometer sør for Stavern. Det er et meget populært bade- og fiskeområde.

Store deler av området ble mellom 1935 og 2002 benyttet som skytefelt av Forsvaret. I 1941etablerte tyskerne Rakke fort. I 2007 ble mye av befestningene jevnet med jorden. Rakke har egen kystledhytte, se kystledhytte under.

Roppestad

Et flott friområde nord i Farris på østsiden. Området er statlig sikret friluftsområde. Den nordre delen er Larvik kommunes eneste godkjente naturistområde. Adkomst fra Farrisveien fra FV40 rett sør for Kvelde. Atferdsregler.

Ula Camping og badestrender

Området eies av Sandefjord og Larvik kommune med stedlig bestyrer sommerstid med camping og kioskdrift.

Idrettshaller, idrettsanlegg

Bommestadhallen, Farrishallen, Kveldehallen og Stavernshallen er kommunale haller. Kakenbanen og Månejordet er kommunale idrettsbaner.

Les mer her om utleie av idrettshaller

Farris naturskole

Ligger 1,6 kilometer nord for Bøkeskogen ved Farris. Drives av skolen i Larvik som et tilbud til både barnehagene og skolene i Larvik.

Havneområder/sjøområder

Ta kontakt med Larvik Havn, tlf 33 16 57 50, e-post: post@larvik.havn.no. 

Turisthytter

Larvik og Omegns Turistforening har flere turisthytter, ta kontakt med dem på tlf: 33 18 76 50 eller larvik@dnt.no.

Kystledhytter/fyr

I Larvik har vi flere steder hvor det er mulig å leie, det er Stavernsodden fyr, Svenner fyr, Malmøya og Rakke.

Kulturhuset Bølgen

Ta kontakt med Kulturhuset Bølgen tlf 33 17 24 00

Jotron Arena Larvik

Ta kontakt med Jotron Arena Larvik på post@jotronarena.no. 

Til toppen