Leie av idrettsanlegg

Innhold

Lag og foreninger i Larvik kommune kan søke om leie av kommunale idrettsanlegg. Søknadsfrist 1. mai hvert år.

For å redusere smitterisiko må leietaker fremlegge godkjente retningslinjer basert på den nasjonale veilederen utgitt av Helsedirektoratet, og fra Norges idrettsforbund og særforbund.

Les mer her:  

Tiltak og ansvar for smittevern i hallene 

Søk om fast leie

Fordeling for idrettshaller foregår hvert vår og for kunstgressbaner hver høst. Når fordeling av timer er gjennomført, kan øvrige lag og foreninger (utenbys) samt andre aktører søke gjennom hele året.

Søk om fast leie av kommunale idrettsanlegg

Søke om enkelt leie

Du kan søke om enkelt leie hele året. Sjekk når det er ledig tid, se "Når er det ledig tid" nedenfor. På nettsiden for hvert idrettsanlegg kan du søke om enkeltleie.

Søk om enkeltleie av kommunale idrettsanlegg

Hva koster det

Larvik kommune har en prisliste for leie av haller og arealer til trening og andre arrangementer. Det er ulike priser for idrettslag og privatpersoner.

Søknadsfrist

1. mai hvert år

Retningslinjer for leie 

1. Fordeling av leietid i de kommunale idrettsanleggene baseres på følgende kriterier:

 • Leietakers tilhørighet i kommunen og nærhet til anlegget.
 • Leietakers behov/ønsker.
 • Leietakers aktivitetsnivå.
 • Leietakers sportslige nivå.
 • Anleggenes tilpasning til idrettsgrenen.

2. Fordelingen bygger på slik prioritering vedrørende idrettsgrener:

I idrettshallene (Kveldehallen, Stavernshallen, Farrishallen og Bommestadhallen)

 • Håndball
 • Hallidrett, herunder volleyball, basketball, innebandy og badminton
 • Innendørs friidrett (Stavernshallen)
 • Fotball for yngre Kunstgressbanen (Månejordet og Kaken)
 • Lokal fotball
 • Krets fotball Naturgressbanen (Kaken og Månejordet)
 • Lokal fotball I svømmehallene (Kvelde- og Farrishallen)
 • Svømming
 • Annen vannidrett I skytehaller (Bommestadhallen)
 • Skyting
 • Bueskyting

3. Rådmannen, eller den han gir fullmakt, forestår utleie av de kommunale idrettsanleggene.

4. Leiepriser for kommunale idrettsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret i egen sak, som følger behandling av Strategidokumentet i desember måned.

Kontaktperson for utleie

Jonas Omslandseter, telefon 48409965, jonas.omslandseter@larvik.kommune.no

Til toppen