Leie av idrettsanlegg

Innhold

Lag og foreninger i Larvik kommune kan søke om leie av kommunale idretts-/svømmehaller. Søknadsfrist 1. mai hvert år.

For å redusere smitterisiko må leietaker fremlegge godkjente retningslinjer basert på den nasjonale veilederen utgitt av Helsedirektoratet, og fra Norges idrettsforbund og særforbund.

Søk om fast leie av kommunale idrettsanlegg

Skjemaet er KUN for fast leie og arrangementer på kommunale idrettsanlegg. Søknad om enkelt event (tilfeldig utleie) gjøres kun hos Aktiv kommune, se lenger ned på siden.

Søknadsfristen er 1. mai. Fordeling for idretts-/svømmehaller foregår hver vår. Når fordeling av timer er gjennomført, kan øvrige lag og foreninger (utenbys) samt andre aktører søke gjennom hele året, dette gjøres i e-post til kontaktperson for utleie (se nederst på siden).​​

Søknadskjemaet er kun tilgjengelig 1. april - 15. mai.

Søk om fast leie av kommunale idrettsanlegg

Søk om fast leie av kommunale fotballbaner

Skjemaet er KUN for fast leie av kommunale fotballbaner. Søknad for enkeltdager og arrangementer MÅ sendes via annet skjema hos Aktiv kommune her: Kaken kunstgressbane, Månejordet kunstgressbane, Månejordet naturgressbane.

Søknadsfristen for sommerhalvåret er 1. april og vinterhalvåret 1. oktober.

Søknadskjemaet er kun tilgjengelig 1. mars - 15. april og 1. september - 15. oktober.

Søk om fast leie av kommunale fotballbaner

Søk om enkelt event (tilfeldig utleie)

Du kan søke om enkelt event (tilfeldig utleie) av kommunale idrettsanlegg og fotballbaner hele året hos Aktiv kommune.

Søk om enkelt event (tilfeldig utleie)

Hva koster det

Larvik kommune har en prisliste for leie av haller og arealer til trening og andre arrangementer. Det er ulike priser for idrettslag og privatpersoner.

Søknadsfrist

Idretts-/svømmehaller 1. mai hvert år
Kunstgressbaner 1. oktober (vinterhalvår) og 1. april hvert år (sommerhalvår).

Retningslinjer for leie 

1. Fordeling av leietid i de kommunale idrettsanleggene baseres på følgende kriterier:

 • Leietakers tilhørighet i kommunen og nærhet til anlegget.
 • Leietakers behov/ønsker.
 • Leietakers aktivitetsnivå.
 • Leietakers sportslige nivå.
 • Anleggenes tilpasning til idrettsgrenen.

2. Fordelingen bygger på slik prioritering vedrørende idrettsgrener:

I idrettshallene (Kveldehallen, Stavernshallen, Farrishallen og Bommestadhallen)

 • Håndball
 • Hallidrett, herunder volleyball, basketball, innebandy og badminton
 • Innendørs friidrett (Stavernshallen)
 • Fotball for yngre Kunstgressbanen (Månejordet og Kaken)
 • Lokal fotball
 • Krets fotball Naturgressbanen (Kaken og Månejordet)
 • Lokal fotball I svømmehallene (Kvelde- og Farrishallen)
 • Svømming
 • Annen vannidrett I skytehaller (Bommestadhallen)
 • Skyting
 • Bueskyting

3. Rådmannen, eller den han gir fullmakt, forestår utleie av de kommunale idrettsanleggene.

4. Leiepriser for kommunale idrettsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret i egen sak, som følger behandling av Strategidokumentet i desember måned.

Kontaktperson for utleie

Mari Sørensen, mari.sorensen@larvik.kommune.no, 98 82 73 63

Til toppen