Tilskudd til lag og foreninger 2021

Søknadsfrist 15. mars

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2021.

Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema.

Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon ligger på følgende to nettsider:

Tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger

Tilskudd til lag og foreninger innen kulturfeltet

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg, silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Til toppen