Nå kan din organisasjon drive kiosk på Batteristranda

Kommunen søker etter frivillig organisasjon til å drive iskiosken på Batteristranda i sommer.

Larvik kommune søker en frivillig organisasjon for drift av iskiosken på Batteristranda, foreløpig som en prøveordning for sommeren 2018.

Søknadsfrist 7. mai 2018.

Skriftlig beskrivelse av driftsopplegg skal følge søknaden, kommunen vil inngå avtale med den frivillige organisasjonen som vurderes å ha det beste driftskonseptet.

For nærmere opplysninger, kontakt Ragnar Kløverød i Larvik kommune, telefon 98231458 eller ragnar.kloverod@larvik.kommune.no.

Søknad sendes til anskaffelse@larvik.kommune.no

Til toppen