Avslutter tilbud om koronatest på teststasjonen

Innhold

Kommunens teststasjon har siste åpningsdag torsdag 30. juni.

Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg for korona. Covid-19 behandles nå som andre luftveisinfeksjoner.

Færre enn 20 tester i uka

Siden teststasjonen åpnet 5. mars 2020, har de ansatte tatt ca. 130 000 tester av Larviks innbyggere. De siste ukene har det gjennomsnittlig vært færre enn 20 personer som har brukt teststasjonen ukentlig.

Hvis nasjonale myndigheter mener det er nødvendig å gjenåpne testtilbud er kommunen forberedt til å åpne teststasjonen.

Koronatest i forbindelse med reise

Trenger du koronapass i forbindelse med reise? 

Etter 1. juli må du ta kontakt med private aktører som tilbyr PCR-test.

Vaksine gir koronasertifikat. Du kan bestille time på telefon 33 17 26 04

Deler fortsatt ut selvtester

Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon og føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Inntil videre kan innbyggere hente gratis selvtester flere steder i kommunen.

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Extensions.PublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, IPublishedUrlProvider publishedUrlProvider, String culture, UrlMode mode)
  at Munibaze.Core.Extentions.PublishedContentExtentions.GetShortcutInfo(IPublishedElement element) in C:\aSource\munibaze\Muni.Web\Core\Extentions\PublishedContentExtentions.cs:line 233
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 18
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11
Til toppen