Viktig informasjon om vaksine i Larvik

Innhold

Her finner du informasjon om blant annet bestilling av timer for barn, ungdom og voksne.

Telefonen er betjent ukedager fra kl. 08.30-15.00.

Ring 33172604

Åpningstider

Hvem vaksineres Uke Dato Dag Tidspunkt Sted
Alle Uke 25 22.06 Onsdag 09:00 - 15:00 Byskogveien
Alle Uke 26 29.06 Onsdag 09:00 - 15:00 Byskogveien
Alle Uke 27 06.07 Onsdag 09:00-15:00 Byskogveien
Alle Uke 28 13.07 Onsdag 09:00-15:00 Byskogveien
Alle Uke 29 20.07 Onsdag 09:00-15:00 Byskogveien
Alle Uke 30 27.07 Onsdag 09:00-15:00 Byskogveien
Alle Uke 31 03.08 Onsdag 09:00-15:00 Byskogveien
Alle Uke 32 10.08 Onsdag 09:00-15:00 Byskogveien

Dose 1 og 2  

Du kan komme på drop-in for dose 1 og 2 de dagene vi vaksinerer (se åpningstider over) eller du kan ringe 33 17 26 04 for å bestille time. 

Time til dose 2 får du tilsendt på SMS når det nærmer seg intervallet som er gjeldende på dette tidspunktet.

Dose 2 time tildeles automatisk til som er født før og i 2003, og du trenger ikke å gjøre noe.

Dose 3 (immunsupprimerte)

Spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine.

De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt 3. dose, og noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset. De trenger ikke å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg.

 • Det må gå minimum 4 uker mellom dose 2 og dose 3.
 • Det må også være minst én uke mellom denne vaksinen og en eventuell influensavaksine.

Ring 33 17 26 04 for å bestille time.

Oppfriskningsdose

Gruppen 75 år og eldre

Regjeringen besluttet i sommer å tilby ny oppfriskningsdose (dose 4) til personer over 75 år og sykehjemsbeboere, og Larvik kommune er godt i gang med vaksineringen av denne gruppen.. 

Bestill time på vaksinasjonstelefonen 33 17 26 04  om du er over 75 år og enda ikke har fått ny oppfriskningsdose/fjerde dose. Telefontiden er hverdager 08.30-15.00.

Gruppen 65-74 år

Så snart vaksineringen av innbyggere fra 75 år og eldre er gjennomført, vil innbyggere i alderen 65 til 74 år få tilbud om vaksinering.

Alle vi har registrert med mobilnummer får SMS med forespørsel om du ønsker oppfriskningsdose, denne må du takke ja til for å få tildelt time. 

Gruppen 18–64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Folkehelseinstituttet vil i løpet av noen uker komme tilbake med informasjon om tidspunkt for oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Denne gruppen er foreløpig ikke prioritert av Folkehelseinstituttet.

Viktig informasjon om oppfriskningsdose

 • Det må gå minimum 4,5 måneder mellom dose 2 og dose 3.
 • Det må gå minimum fire måneder mellom dose 3 og 4 
 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for målgruppene over gjelder uavhengig av om du nylig har gjennomgått infeksjon
 • Tidsintervall fra du er frisk etter koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker.
 • Det må også være minst én uke mellom denne vaksinen og andre vaksiner

mRNA-vaksine etter Janssen

Fikk du Jenssen vaksine, tilbys du ekstra dose 8-12 uker etter vaksinene. I tillegg tilbys du oppfriskningsdose på lik linje de andre (20 uker etter dose 2)

5-11 og 12-15 åringer

Barnet må ha fylt 5 år når de får vaksine. 5-11 åringer kan ha 2 vaksiner med 12 uker.
Ring 33172600 for å bestille time.

Har barnet gjennomgått covid anbefales det å venter 3 måneder før man kan ta vaksine som 2. hendelse.

Folkehelseinstituttet har vurdert at andre dose til ungdom i alderen 5 til 15 år er den enkeltes valg, og er ikke en anbefaling.

16-17 åringer

Det skal gå 12 uker mellom dose 1 og dose 2 for de som er født i 2004 og 2005.
16-17 åringer vaksineres med Pfizer (Comirnaty).

Gravide og ammende

Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide om å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.

Gravid helsepersonell som selv ønsker vaksinasjon med en oppfriskningsdose fordi de jobber med sårbare pasienter vil ha mulighet til å få dette på lik linje med ikke-gravid helsepersonell.

Gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg.

Vaksiner

 • Vaksinen Moderna (Spikevax) og Pfizer (Comirnaty) er godkjent som oppfriskningsdose og dose 3
 • Du kan vaksinenes med Pfizer eller Moderna, uavhengig av hvilken vaksine du fikk som dose én og to

Har hatt korona

Hvis du har hatt korona:

 • immunsupprimerte som først har fått én vaksinedose og senere infeksjon bør det gå 3-6 måneder til neste dose for best mulig effekt.
 • minimum 3 uker FØR dose 1, skal du ikke ha dose 2, men kan få oppfriskningsdose eller dose 3.
 • minimum 3 uker ETTER dose 1, skal du ikke ha dose 2, men kan få oppfriskningsdose eller dose 3.
 • minimum tre uker etter at du fikk dose 2, skal du ikke ha oppfriskningsdose. Infeksjonen erstatter behovet for en oppfriskningsdose.

Har du flyttet til Larvik?

Har du flyttet til Larvik senest tiden må du selv ringe 33 17 26 04 for å bestille time til den dose du eventuelt skal ha.

Vi oppdaterer vårt system med vaksiner du har fått andre steder fra SYSVAK (nasjonalt register for vaksiner) slik at vi kan tilby deg den dosen du er berettiget til.

Praktisk informasjon ved vaksinering

Før vaksinering

 • Ta på praktiske klær. Gjerne kortermet under.

Oppmøte

 • Adresse: Byskogveien 5 i bygget ved siden av Larvik legevakt. 

 • Vær presis (det er et lite venteområde, så ikke møt opp lang tid i forveien)
 • Ikke møt opp hvis du er syk eller har symptomer.

Gjennomføring

 • Sykepleier vaksinerer og dokumenterer.
 • Du må vente 20 minutter etter vaksinering på anvist plass.

Etter vaksinering

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at vaksinen har gitt bivirkninger.
Du kan også selv melde bivirkninger direkte til Legemiddelverket

Til toppen