Trygghetsalarm

Innhold

Trygghetsalarm er en kommunal serviceytelse, og et hjelpetiltak for deg som har sykdom og/eller funksjonssvikt som gjør at det kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for hjelp.

Målgruppe

 • Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder.
 • Du har en sykdom som hindrer deg i å betjene telefon/mobiltelefon.
Søk om trygghetsalarm

Vi tilbyr

 • Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.
 • Utløst alarm besvares av ansatte i helse og omsorg, som oppretter kontakt via alarmen.
 • Vurdering av behov for tiltak gjøres i samarbeid med deg. Dersom det er behov besøk, vil ansatte fra virksomheten komme hjem til deg. Det må påregnes noe ventetid på besøk (avhengig av alvorlighetsgrad og kjøreavstand), inntil 45 minutter.
 • Ved behov for akutt medisinsk bistand, ring 113. Trygghetsalarmen er ikke en akuttjeneste.

Våre forventninger

 • Du må gi oss helseopplysninger slik at vi kan gi deg forsvarlig hjelp når du benytter alarmen for å tilkalle hjelp.
 • Du må ha nøkkelboks ved inngangsdør.
 • Du må bære alarmsmykket hele tiden.
 • Du må kunne forstå og bruke alarmen.

Betaling

 • Betalingssatser for trygghetsalarm og røykvarsler reguleres i forhold til inntekt. Betalingssatser justeres og vedtas av kommunestyret årlig.
 • Nøkkelboks er gratis, og monteres i likhet med trygghetsalarmen, av kommunens ansatte.
 • I spesielle tilfeller er tjenesten gratis.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Mer informasjon

Har du spørsmål om trygghetsalarmen, kontakt Helsehjelpen. Adresse: Greveveien 16, 3257 Larvik. Telefon 33171717.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • T: 33171000 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen