Strever du eller noen rundt deg?

Innhold

For mange er det krevende å takle hverdagen vi nå lever i, men det finnes hjelp. Her får du en oversikt over hvor du eller andre kan få hjelp i en vanskelig tid.

Vi er nå inne i tid med mye nytt og ukjent. Mange har fått livet snudd på hodet og må prøve å finne nye måter å leve livet sitt på. Dette vet vi er krevende. Det er normalt å veksle mellom pågangsmot og motløshet. Det er normalt å føle på frykt, uro, tristhet, savn, sinne, likegyldighet og slitenhet. For noen har denne tid ført til så store omveltninger at man har det vondt og vanskelig mesteparten av tiden. Bekymringer for økonomi og fremtid, strevsomme familieforhold og andre utfordringer kan gjøre at begeret renner over.

Noen blir holdt våken om natten av grublerier og bekymringer. Andre sover alt for mye når de ikke lenger har noe fast å stå opp til. For noen har skillet mellom helg og hverdag blitt mer flytende. Det kan være fristende å døyve bekymring og uro med alkohol eller andre rusmidler. 

Vi vet fra krisepsykologien at det i nye og uvante situasjoner er ekstra viktig å opprettholde gode rutiner. Med dette mener vi nok søvn, nok næringsrik mat og drikke, god balanse mellom aktivitet og hvile, litt frisk luft og dagslys. Vi ønsker også å løfte frem fysisk aktivitet som en fantastisk medisin mot indre uro og stress, helt uten bivirkninger. For å få god effekt er det fint hvis du tar i så pass at du merker at pulsen stiger og at du blir litt svett.
Det å være sammen med folk vi er glad i og som vil oss vel kan også være til stor hjelp. I disse tider, der vi må passe på å holde avstand, er en tur i naturen et godt alternativ.
En telefon/videosamtale kan også gi viktig sosialt påfyll og støtte. Passer vi på disse tingene står vi bedre rustet til å takle utfordringer og har mer energi til å finne frem til gode løsninger for oss selv.

Noen vil imidlertid trenge mer enn dette. Det er tøft å snu en negativ utvikling. Ikke alle har noen de føler de kan snakke med. Noen kan føle på skam og nederlag over å streve psykisk.

Heldigvis er det hjelp å få.
Se under hvilket tilbud som blir mest riktig for deg.

Barn, unge og familier

Voksne

Pårørende

Selvmordsfare

Dersom du har det så tungt nå at du har tanker om å ikke ville leve lenger, og du er usikker på om du kan kontrollere deg, er det viktig at du raskt ber om hjelp! Alle fastleger har øyeblikkelig hjelp på dagtid frem til kl 15.00. Det betyr at fastlegen din vil ta deg imot selv om du ikke har avtalt time på forhånd. På kveld og helg er det legevakten du skal oppsøke for å få hjelp. Legevakt Tlf: 116117

Dersom du er bekymret for at noen rundt deg kan komme til å ta livet sitt er det viktig å prøve å snakke med den det gjelder. Fortell at du er bekymret og at det finnes hjelp å få. Du kan tilby å bli med personen til fastlegen eller legevakten som en støtte. Dersom det ikke hjelper å snakke med personen, og du fortsatt er bekymret for selvmordsfare, så kan du kontakte vedkommendes fastlege. Du kan her formidle din bekymring og fastlegen kan prøve å oppnå kontakt med vedkommende.

Appen “Stay Alive” er en i hånden-ressurs for selvmordsforebygging. Du kan bruke den hvis du har selvmordstanker eller hvis du er bekymret for noen som muligens vurderer selvmord.
Appen er helt gratis.

Til toppen