Strever du eller noen rundt deg?

Innhold

For mange er det krevende å takle hverdagen vi nå lever i, men det finnes hjelp. Her får du en oversikt over hvor du eller andre kan få hjelp i en vanskelig tid.

Nyhetsbildet har over tid vært preget av pandemi, uro, krig, økonomisk usikkerhet og klimautfordringer. Dette vet vi er krevende for mange. 

Det er normalt å veksle mellom pågangsmot og motløshet. Det er normalt å føle på frykt, uro, tristhet, savn, sinne, likegyldighet og slitenhet. Bekymringer for økonomi og fremtid, strevsomme familieforhold og andre utfordringer og tap kan dog for noen gjøre at begeret renner over

Heldigvis er det hjelp å få.

Se under hvilket tilbud som blir mest riktig for deg.

Husk at alle fastleger har øyeblikkelig hjelp på dagtid frem til kl. 15.00. Det betyr at fastlegen din vil ta deg imot selv om du ikke har avtalt time på forhånd. På kveld og helg er det legevakten du skal oppsøke for å få hjelp.

Legevakt har telefonnummeret: 116 117

Barn, unge og familier

Voksne

Pårørende

Selvmordsfare

Dersom du har det så tungt nå at du har tanker om å ikke ville leve lenger, og du er usikker på om du kan kontrollere deg, er det viktig at du raskt ber om hjelp! Alle fastleger har øyeblikkelig hjelp på dagtid frem til kl 15.00. Det betyr at fastlegen din vil ta deg imot selv om du ikke har avtalt time på forhånd. På kveld og helg er det legevakten du skal oppsøke for å få hjelp. Legevakt Tlf: 116117

Dersom du er bekymret for at noen rundt deg kan komme til å ta livet sitt er det viktig å prøve å snakke med den det gjelder. Fortell at du er bekymret og at det finnes hjelp å få. Du kan tilby å bli med personen til fastlegen eller legevakten som en støtte. Dersom det ikke hjelper å snakke med personen, og du fortsatt er bekymret for selvmordsfare, så kan du kontakte vedkommendes fastlege. Du kan her formidle din bekymring og fastlegen kan prøve å oppnå kontakt med vedkommende.

Appen “Stay Alive” er en i hånden-ressurs for selvmordsforebygging. Du kan bruke den hvis du har selvmordstanker eller hvis du er bekymret for noen som muligens vurderer selvmord.

Appen er helt gratis.

Til toppen