Kreftkoordinator

Innhold

Kommunens kreftkoordinatorer er spesialsykepleiere som kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator og tjenesten er gratis.

Kreftkoordinator skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og skal kunne koordinere disse ved behov.

Kreftkoordinator kan bistå med

 • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende.
 • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt.
 • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning.
 • Legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende.
 • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig som for eksempel tjenestekontoret, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, hjemmetjenesten, helsesykepleier, sykehus, NAV og sosionom 

Kontaktinformasjon Larvik

 • Tone Sørum, kreftkoordinator
  • T: 98 23 12 00
  • tone.sorum@larvik.kommune.no
 • Ida Halmrast Laursen, kreftkoordinator
  • T: 40 55 21 30
  • ida.halmrast.laursen@larvik.kommune.no

Tilgjengelig mellom kl. 08.00 til 15.00 alle hverdager

Kontaktinformasjon Svarstad

 • Unni Irene Roso Thorsås, kreftkoordinator Svarstad
  • T: 92 09 51 82 
  • unni.irene.roso.thorsas@larvik.kommune.no

Tilgjengelig hver torsdag mellom kl. 08.00 til 15.00. Resten av ukedagene kan kontakt formidles via hjemmetjenesten på tlf 900 90 311.

Til toppen