Tilbud for personer med kreftdiagnose og deres pårørende

Innhold

Individuell oppfølging av kreftkoordinator
Tone Sørum, tlf 98 23 12 00, tone.sorum@larvik.kommune.no
Ida H.Laursen, tlf 40 55 21 30, ida.halmrast.laursen@larvik.kommune.no
Unni I.R.Thorsås, tlf 92095182. Svarstad unni.irene.roso.thorsas@larvik.kommune.no

Treningstilbud til pasienter med kreft.
Bassenggruppe og utegruppe i Stavern tilpasset deg som er eller har vært i kreftbehandling.
Fysioterapeut Ida S. Jacobsen, tlf 92 07 7259
Kamilla Toms, telefon 45 51 63 42
Fysioterapitjenesten, Larvik kommune - inntakstelefon: 98 25 33 51

Frisklivssentralen
Et folkehelsetilbud for innbyggerne i kommunen.
Jens Kristensen, tlf 98231009, jens.kristensen@larvik.kommune.no
Tone Baasland, tlf 40601650, tone.baasland@larvik.kommune.no

Mestringsteam
Lavterskeltilbud ved psykiske utfordringer eller livskrise.
Wickie Tollevik, tlf. 98231828
Stine Hellenes Wallin, tlf. 94011023.
Kjell Sletsjø, tlf. 98253380

Kommunal fysioterapitjeneste
For oversikt over fysioterapeuter som har driftstilskudd, se denne siden. For deg som har vanskelig for å benytte deg av tilbud på institutt, kontakt Fysioterapitjenestens inntakstelefon, tlf. 98 25 33 51

Kommunal ergoterapitjeneste
Kartlegging, veiledning, tilpasninger, hjelpemidler.
Telefontid mellom kl 8.30-11. Tlf 98231190

Korttidsutlån
av hjelpemidler som dusjkrakk, rullator, toalettforhøyer og lignende. 

Hverdagsrehabilitering
Tidsbegrenset rehabilitering i hjemmet.
Søkes via Tjenestekontoret. Tlf 33 17 10 00

Pårørendesenteret/ -koordinator og livsstyrketrening
Lær å håndtere stress og hverdagens utfordringer.
Helen Norlin, tlf 982 31 935, helen.norlin@larvik.kommune.no
Sissel Egenberg tlf 98231304

Helse- og omsorgstjenester i Larvik kommune
For eksempel hjemmesykepleie, praktisk bistand, opphold på kommunal institusjon

Andre aktuelle tilbud og kilder til informasjon

 • Pusterommet: Treningstilbud for kreftpasienter ved sykehuset i Vestfold. Fastlege eller behandlende lege på sykehuset kan henvise deg dit. 
 • Kysthospitalet i Stavern: Rehabiliteringsinstitusjon. Trenger henvisning fra lege. 
 • Montebellosenteret: Helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende som fokuserer på livsmestring.
 • Den Norske kreftforening: Nettside med mye nyttige råd og informasjon.
 • Temakafe i regi av Kreftforeningen Tønsberg: Se nettsiden for tidspunkter.
 • Treffpunkt: en kveld i måneden for barn og unge mellom 6-16 år som er pårørende/etterlatte.
 • Pårørendesenteret: Ett nettsted for deg som er pårørende. 
 • NAV: Offentlig etat som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. 
 • Sosionomtjeneste på Sykehuset i Vestfold. Ta kontakt med behandler på SIV eller fastlege for henvisning. 
 • Kreftlex: Oppslagsverk om kreft og behandling fra Oslo universitetssykehus.
 • Vardesenteret: En møteplass for alle som er rammet av kreft. Finnes ved de største sykehusene i landet, blant annet Ullevål og DNR.
Til toppen