Helsehjelpen

Innhold

Helsehjelpen er et sted der du kan henvende deg for å få råd, informasjon og veiledning hvis du har utfordringer knyttet til egen helse.

På Helsehjelpen jobber det sykepleiere og en ergoterapeut, og vårt fokus er hjelp til selvhjelp, egenmestring og forebygging. Vi er opptatte av hvordan vi kan bidra til selvstendighet, trygghet og aktivitet ved å understøtte dine ressurser.

Hos oss kan du blant annet få vite om de ulike lavterskeltilbudene i kommunen, hvordan du skal gå frem ved å søke tjenester eller har andre spørsmål om tjenester innenfor helse og omsorg.

Trygghetsalarm

Helsehjelpen har også ansvar for alle trygghetsalarmene og andre velferdsteknologiske løsninger som innbyggerne har – både utplassering, drift, vedlikehold og hente den inn, eller at dere leverer den inn til oss, når behovet ikke lenger er tilstede.

Digital hjemmeoppfølging

I tillegg tilbyr vi digital hjemmeoppfølging (medisinsk avstandsoppfølging) for kronisk syke pasienter der pasienten får et utvidet oppfølgingstilbud hvor målet er å øke egenmestring, sykdomsinnsikt og selvstendighet.

Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med fastlegen.

Målgruppe

Alle innbyggere i Larvik kommune og deres pårørende.

Vi tilbyr:

  • informasjon, råd og veiledning ved helserelaterte utfordringer
  • være en informasjonskanal for tjenester innenfor helse og omsorg
  • programmering, utplassering, drift, vedlikehold og demontering av velferdsteknologisk utstyr
  • opplæring i velferdsteknologisk utstyr, både til innbyggere, pårørende og ansatte
  • medisinsk avstandsoppfølging

Åpningstid

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30. Vi holder til ved Byskogen sykehjem, Byskogveien 5.

Kontakt oss

Vårt telefonnummer er 33171717. Vi kan også kontaktes på helsehjelpen@larvik.kommune.no

Husk å ikke skrive sensitive opplysninger hvis du sender oss en e-post.

Til toppen