Helsehjelpen

Innhold

Helsehjelpen er et sted der du kan henvende deg for å få råd, informasjon og veiledning dersom du har utfordringer knyttet til egen helse.

På Helsehjelpen jobber det sykepleiere og en ergoterapeut, og vårt fokus er hjelp til selvhjelp, egenmestring og forebygging. Vi er opptatte av hvordan vi kan bidra til selvstendighet, trygghet og aktivitet ved å understøtte dine ressurser. Hos oss kan du blant annet få vite om de ulike lavterskeltilbudene i kommunen, hvordan du skal gå frem ved å søke tjenester eller har andre spørsmål knyttet til tjenester innenfor helse og omsorg.

Helsehjelpen har også ansvar for alle trygghetsalarmene og andre velferdsteknologiske løsninger som innbyggerne har – både utplassering, drift, vedlikehold og hente den inn, eller at dere leverer den inn til oss, når behovet ikke lenger er tilstede.

I tillegg tilbyr vi medisinsk avstandsoppfølging for kronisk syke pasienter der pasienten får et utvidet oppfølgingstilbud med den hensikt å øke egenmestring, sykdomsinnsikt og selvstendighet. Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med fastlegen.

Målgruppe

Alle innbyggere i Larvik kommune og deres pårørende

Vi tilbyr:

  • Informasjon, råd og veiledning ved helserelaterte utfordringer
  • Være en informasjonskanal for tjenester innenfor helse og omsorg
  • Programmering, utplassering, drift, vedlikehold og demontering av velferdsteknologisk utstyr
  • Opplæring i velferdsteknologisk utstyr, både til innbyggere, pårørende og ansatte
  • Medisinsk avstandsoppfølging

Åpningstid

Vi er å treffe hverdager mellom kl 08-17. Vi holder til på Larvik sykehus i 2.etasje.

Kontakt

Vårt telefonnummer er 33 17 17 17. Vi kan også kontaktes på epost: helsehjelpen@larvik.kommune.no (husk å ikke skrive sensitive opplysninger dersom du sender oss en epost).

 

Til toppen