Helsestasjon for eldre

Innhold

Helsestasjon for eldre holder til i Larvik helsehus/Byskogen korttid.

Slik fungerer helsestasjon for eldre

  • De som søker om rullator eller trygghetsalarm blir kontaktet av helsestasjon for eldre
  • Hvis de ønsker får de tilbud om en bredere kartlegging med en ansatt på helsestasjon for eldre
  • Vi gir pasienten tilbud basert på kartleggingen.
  • Vi skriver en rapport, som også sendes til lege, hvis pasienten samtykker til det

Hva er viktig for deg?

Utgangspunktet for tilbudet er å ta tak i hva som er viktig for deg for at du kan bo hjemme og føle deg trygg.

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss på telefon 400 00 533.

Hovedinngang til Byskogen sykehjem, Byskogveien 5, 3257 Larvik.

Tilbudet er et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester. Helsestasjonen utfører ikke oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmetjenesten, men kan likevel gi råd ved lettere helseproblemer.

Til toppen