Helsestasjon for eldre

Innhold

Helsestasjon for eldre er et forebyggende tilbud i Larvik kommune. Vi kartlegger ulike funksjonsområder og har fokus på hva som er viktig for deg.

Målet med tilbudet er å forebygge uhelse, bidra med råd, veiledning og oppfølging slik at du opplever hverdagsmestring og god livskvalitet.

Vi gir informasjon om kommunale tilbud og tjenester.

Hva kartlegger vi?

 • Fysisk funksjon
 • Kognitiv funksjon
 • Psykisk funksjon
 • Ernæring
 • Syn
 • Hørsel

Hvordan komme i kontakt med oss?

 • Alle som søker om trygghetsalarm blir automatisk kontaktet
 • De som henter enkle hjelpemidler på Hjelpemiddellageret for første gang (rullator,
  toalettforhøyer og/eller dusjkrakk) blir automatisk kontaktet
 • Fastlegen og legevaktslegen kan henvise
 • Innbyggere og pårørende kan selv ta kontakt

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss på telefon 400 00 533 mandag til fredag mellom kl. 08.30 og 15.00.

Adressen er Byskogveien 5, men bruk inngangen fra Sverres gate. 

Helsestasjon for eldre

Helsestasjon for eldre er et samarbeid mellom Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold. Det tverrfaglige teamet består av eldrehelsekoordinator/sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og lege med spesialisering i geriatri (eldrehelse).

Tilbudet er et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester. Helsestasjonen utfører ikke oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmetjenesten, men gir råd ved lettere helseproblemer.

Kartleggingstimen tar ca 1,5 timer.

Til toppen