ICDP - på ulike språk

Innhold

Dette er veiledningsprogram for foreldre med minoritetsbakgrunn. Barna dine er mellom 0 til 18 år.

ICDP På Ulike Språk Png

Minoritetsvarianten er for foreldre som ikke snakker så godt norsk og som trenger å snakke med andre om å være foreldre i et nytt land.

Dette kurset skal hjelpe foreldre til å bli trygge foreldre i et nytt land. Deltagerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på eget morsmål.

I disse samtalegruppene arbeider man med å bevisstgjøre foreldre på egne kulturelle verdier og ulike måter å gi omsorg til barn i Norge og i hjemlandet.

Vi ser på og diskuterer ulike filmklipp av barn og foreldre, vi har rollespill, det er hjemmeoppgaver som vi snakker om og vi har ulike oppgaver. Hvert møte har et nytt tema.

Varighet

Kurset er 13 ganger, og varer i 2 timer.

Det er tilbud på dagtid og kveldstid ved Norskskolen eller på Larvik læringssenter.

Oppstart

Informasjon kommer.

Kontakt

Heidi Reif, fagkonsulent, e-post heidi.reif@larvik.kommune.no eller telefon: 98 23 11 17

Til toppen