ICDP på ulike språk

Innhold

ICDP (International Child Development Program) er foreldreveiledning over tolv samlinger a to timer pr uke. ICDP finnes som foreldreveiledning i over 30 land i verden og er anbefalt av Unicef og WHO.

Foreldreveiledning

Flere kurs

Det er flere varianter av ICDP for foreldre og omsorgsgivere.  I Larvik har vi mulighet til å sette i gang samlinger i disse variantene:

 1. Basisvarianten er for alle foreldre til barn mellom 0-18 år som snakker godt norsk og kjenner til historien i norsk barneoppdragelse.  Seks samlinger a to timer pr uke.
 2. Minoritetsvarianten er for foreldre som ikke snakker så godt norsk og som trenger å snakke med andre om å være foreldre i et nytt land.  Alle samlingene er på foreldrenes eget morsmål eller et språk de kjenner godt.  Tolv samlinger a to timer pr uke.
 3. ICDP tiltak 19 er for foreldre som er bekymret for ungdom som sliter. Det kan være i forhold til rus, utenforskap, kriminalitet eller radikalisering. Dette kurset holdes også på ulike språk. Seks samlinger a to timer i uka.
 4. ICDP Mottak er for foreldre som bor i asylmottak.  Seks samlinger a to timer i uka.
 5. Digital ICDP: For andre kommuner som ikke har ICDP-veiledere på ulikespråk.  Kan kjøpes fra LLS.
 6. ICDP/Tuning in to Teens: Våren 2022 sertifiseres  to av veilederne seg i en ny variant som er for foreldre til ungdom.  Her er fokuset på å få redskaper til å møte ungdommen sin på følelser.

I alle ICDP- samlingene er deltakerne aktive, og vi ser på og diskuterer ulike filmklipp av barn og foreldre.  Vi har også rollespill,  hjemmeoppgaver som vi snakker om på samling og oppgaver og refleksjoner rundt det å oppdra barn og ungdom. Hvert møte har et nytt tema.

Innhold i samlingene

De grunnleggende temaene i samlingene er bygd opp som et hus:

 • Tomta/hagen 

Handler om å bli enda mer bevisst på hvem barnet/ungdommen er:

  • Hvem er barnet mitt?
  • Hvilke interesser har han/hun?
  • Hvilken personlighet har han/hun?
  • Hvilken bakgrunn har vi som familie som påvirker barnet mitt (kultur, religion, miljø, stor eller liten familie osv)?
 • Grunnmuren på et hus

  • Handler om hvordan vi får gode samspill med barnet/ungdommen, og hvordan vi gjør det i ulike kulturer.

 • Etasjene

  • Handler om hvordan vi er gode veiledere for barnet/ungdommen, og hjelper det inn i verden gjennom å forklare og skape forståelse.  Barn med krysskulturell oppvekst har behov for støtte til en oppvekst både i foreldrenes kultur og den norske kulturen.
 • Taket

  • Handler om å sette  grenser på en god måte, og hvordan vi hjelper barnet til å lære å planlegge, se etter løsninger og få selvkontroll.  
ICDP huset.png

For å hjelpe barn til å bli trygge voksne må vi tenke på hva som er viktig. De siste 10-20 årene har det kommet mye forskning som sier noe om hva som er nødvendig å ha på plass i oppveksten for å få et godt og trygt  liv. Vi kan tenke på det som å bygge et hus. 

Språk

I Larvik har vi ICDP-veiledere på følgende språk pr. i dag:

 • Arabisk
 • Tigrinja
 • Somali
 • Litauisk
 • Polsk
 • Kurdisk - sorani, badini og kurmanji
 • Thai
 • Farsi
 • Dari
 • Tyrkisk
Mer informasjon om ICDP

Kontakt

Margrete Kogstad Aalbu
ICDP koordinator
T: 452 85 616
E: Send e-post

Til toppen