ICDP på ulike språk

Innhold

ICDP (International Child Development Program) er et foreldreveiledningskurs som holdes i over 30 land i verden og er anbefalt av Unicef og WHO.

Flere kurs

Det er flere varianter av ICDP-kurs.

 1. Basiskurset er for alle foreldre til barn mellom 0-18 år, minoritetsvarianten er for foreldre som ikke snakker så godt norsk og som trenger å snakke med andre om å være foreldre i et nytt land.
 2. ICDP for foreldre som er bekymret for ungdom som sliter. Det kan være i forhold til rus, utenforskap, kriminalitet eller radikalisering. Dette kurset holdes også på ulike språk.
 3. Foreldre som bor i asylmottak.

På kurs i ICDP må du være aktiv i gruppa. Vi ser på og diskuterer ulike filmklipp av barn og foreldre, vi har rollespill, det er hjemmeoppgaver som vi snakker om og vi har ulike oppgaver. Hvert møte har et nytt tema.

Kursinnhold

De grunnleggende temaene i kurset er bygd opp som et hus:

 • Tomta/hagen
 • Grunnmuren på et hus
 • Etasjene
 • Taket
ICDP huset
ICDP huset

For å hjelpe barn til å bli trygge voksen må vi tenke på hva som er viktig. I de siste 10-20 årene har det kommet mye forskning som sier noe om hva som er nødvendig å ha på plass i oppveksten for å få et godt liv. Vi kan tenke på det som å bygge et hus. Huset må ha en sterk grunnmur for å holde huset oppe. Det betyr at vi må ha noe på plass mellom oss som foreldre og barna våre før vi kan jobbe med å sette gode grenser.

Hvorfor er hagen/tomta viktig?

Før vi kan begynne å tenke på å bygge huset, må vi se på hvordan vi tenker om barnet. Bli kjent med barnet/ungdommen. Klarer vi å se at barnet er en person med egne følelser? Klarer vi som er voksne å forstå og møte barnet som den han/hun er? Hvilken kultur har barnet vokst opp med, og hvilke verdier har familien? Når vi klarer å se hele barnet kan vi gå videre til grunnmuren.

Hvordan bygger vi en god grunnmur i barnas liv?

Dette handler om å skape godt samspill og god relasjon. Barna trenger voksne de kan stole på og som gir anerkjennelse og kjærlighet. I dette temaet snakker vi om fire temaer:

 • Vis at du er glad i barnet ditt (Vis kjærlighet)
 • Se og følg barnets initiativ (Hvordan du kan forstå og kan tone deg inn på barnets tilstand og følelser.
 • Nær dialog: Handler om å dele og snakke om temaer som er viktige for barnet følelsesmessig.
 • Gi ros, anerkjennelse og bekreftelse. Handler om å bli sett og bekreftet av andre.

Hvordan bygger vi opp etasjene?

Dette handler om hvordan vi som voksne kan være gode veiledere for barnet og hjelpe dem å forstå verden. Barn som vokser opp med flere kulturer (krysskulturelt) trenger voksne som kan støtte dem i en slik oppvekst. Vi hjelper barna med å skape mening. Tre temaer jobber vi med i denne delen:

 • Felles oppmerksomhet: som er nødvendig for all læring og konsentrasjon.
 • Sette ord på ting og hendelser og vise hvordan de fungerer, med entusiasme.
 • Utvide og fortelle historier om hva barnet opplever sammen med den voksne.

Hvordan bygger vi taket?

Dette handler om å sette grenser på en positiv måte. Taket er en viktig del av et hus. For barnet er det viktig å lære å være sammen med andre mennesker på en god måte. De trenger å forstå konsekvenser av det de gjør og lære å lese andres følelser. Denne delen er delt opp i følgende temaer:

 • Planlegge steg for steg
 • Gradert støtte (scaffolding)
 • Situasjonsregulering
 • Positiv grensesetting med handlingsalternativer og forklaringer
Mer informasjon om ICDP

Kontakt

Til toppen