Trygg Start

Innhold

Tilbud til gravide og familier med sped- og småbarn (0-3 år) som har behov for støtte og veiledning.

Gjennom å hjelpe og støtte foreldre i å gi barnet trygge omsorgsbetingelser, opplevelse av å mestre foreldrerollen og å kunne ivareta barnets grunnleggende behov ønsker vi å bidra til å sikre barna en trygg start i livet og god helse (fysisk og psykisk). Ved å fremme et godt samspill mellom barn og foreldre, kan barnet danne en trygg tilknytning og vise god utvikling på alle områder (motorisk, språklig, sosialt, emosjonelt).

Målgruppe

Gravide og familier med sped- og småbarn (0-3 år) som har behov for støtte og veiledning i omsorg og samspill med barnet.

En eller flere av følgende faktorer/tema vil være relevante

  • Foreldres sårbarheter i egen historie og/eller egen helse, psykisk og fysisk. Herunder behov for støtte under graviditet og forberedelse til spebarnstid.
  • Behov for veiledning i praktisk omsorg og rutiner.
  • Samspill foreldre/barn: kontakt, lek og utveksling etc.
  • Forhold knyttet til barnet: utvikling, temperament og helse.
  • Vanskelige følelser og opplevelser knyttet til foreldrerollen.
  • Familiens bosituasjon, arbeid/utdanning, økonomi og nettverk.

Slik søker du

  • Din jordmor eller helsesykepleier formidler kontakt med Trygg start.
  • Jordmor eller helsesykepleier fyller ut dette skjema sammen med deg/dere.
  • Etter en henvendelse har vi en samtale sammen med deg/dere og jordmor eller helsesykepleier.

Trygg start gruppe

Ulike grupper for gravide og foreldre&barn (0-1 år). Målet er å gi økt kunnskap om barn, oppdragelse og samspill, og sosial støtte gjennom utvidet nettverk og vennekrets.
Gruppene møtes én gang i uken i inntil ett år. Tilbudet er gratis.

Trygg start individuelt

Støtte og veiledning etter barn og foreldres behov. Samarbeid og støtte i kontakt med annet hjelpeapparat.
Familieveiledere kan komme hjem til deg, treffes på familiesenteret eller i Bøkestua.

Betaling

Tilbudet er gratis.

Kontakt

Din jordmor eller helsesykepleier formidler kontakt med Trygg start.

Vi som jobber i Trygg start

Familieveiledere Trine Larsen
Ann Kristin Holt Mikalsen
Jannicke Flo
Gruppeledere Mona Vågseth
Ann Kristin Holt Mikalsen
Telefon 98231277

Besøksadresse

 Frostvedt, Askeveien 2, Larvik (innkjøring fra Parkveien)

Til toppen