Nærværsteam

Innhold

Vi bistår elever, foreldrene og skoler i saker med bekymringsfull skoletilknytting / fravær. Vi har et helhetlig og langsiktig perspektiv med fokus på helse og livsmestring.

Er du bekymret for barnet eller ungdommen din som ikke vil på skolen eller i barnehagen? Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen? 

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. Vi har et mål om å gi støtte så tidlig som mulig. Du som elev eller foresatt kan ta kontakt med oss direkte, eller sammen med skolen/barnehagen.

Hva tilbyr teamet? 

  • Gi støtte og veiledning til skole, foresatte og andre ressurspersoner.

  • Kartlegging og intervensjon ved bekymringsfullt skolenærvær og/eller fravær som omfatter både skolefaktorer, familiefaktorer og faktorer knyttet til eleven selv. I tillegg har vi fokus på elevens nettverk, venner og fritidsaktiviteter.

  • Dersom det er behov for mer bistand enn teamet kan gi, vil vi samarbeide med deg/dere for å finne gode løsninger og riktig hjelp videre.  

Hvem sitter i teamet? 

Koordinator

  • PP-rådgiver Ann Cathrin Oxholm, 90017657

Deltakere i teamet:

Hvordan komme i kontakt med oss? 

  1. Ta kontakt sammen med skolen/barnehagen eller direkte med oss; 

  2. Ring koordinator eller en av teamets deltagere, eventuelt send en sms og be koordinator kontakte deg, så lager dere sammen en avtale. 

NB: Tid er en viktig faktor for å forebygge fravær, så vi ønsker å lage en avtale raskt, helst innen én uke. Noen i teamet vil tilgjengelige for et første møte mandager og torsdager mellom kl. 12:00-15:30. 

Hvem som helst kan ta kontakt med oss for å spørre om råd/drøfte anonymt rundt noen de er bekymret for.

Til toppen