Kommuneoverlegens smittevernråd

Innhold

Kalenderen viser desember og det nærmer seg jul. Nå er det høysesong for luftveisinfeksjoner.

Vanlige luftveisinfeksjoner er forkjølelse, influensa, covid-19 og RS-virusinfeksjon. 

Slik kan du begrense smitte

Kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset sier grunnleggende smitteverntiltak er viktig og vil begrense spredning av luftveisinfeksjoner.

– Har du nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk, så hold deg hjemme til du føler deg frisk. Gode hostevaner og god håndhygiene er også viktig, poengterer kommuneoverlegen.

– Hvis noen mistenker at de har Covid-19, skal de teste seg da?

– Nei, det er ikke lenger en generell anbefaling til befolkningen om å teste seg for korona. Hvis du er syk og oppsøker lege med luftveissymptomer, vil legen din vurdere hvilke virus/bakterier det kan være aktuelt å teste for basert på dine symptomer og din helsetilstand, sier Markset.

Kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset
Kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset. Foto: Oleg Nemchenko

Grunnleggende smitteverntiltak

Hold deg hjemme

Ved nyoppståtte luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Du reduserer også risiko for smittespredning ved å holde avstand, begrense tid du er sammen med andre og ved å være utendørs i stedet for innendørs.

Hoste- og håndhygiene

Gode hostevaner er avgjørende for å begrense smitte fra luftveiene hos en som er smittet av ulike luftveisagens.  

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Prøv å hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Utfør håndhygiene (fortrinnsvis med såpe og vann) etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette. Bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel om såpe og vann ikke er tilgjengelig.

Bruk av munnbind

Munnbind anbefales i noen situasjoner for å redusere risikoen for smitte til personer med økt risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjon:

  • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer som føler seg syke bør holde seg hjemme til formen er god.
  • Hvis du likevel må oppsøke lokaler hvor mange ferdes (for eksempel butikker eller kollektivtransport), bør munnbind bruke med nyoppståtte forkjølelses- eller luftveissymptomer bør helst unngå kontakt med personer i risikogruppene. Om du likevel må omgås personer i risikogruppe innendørs, anbefales det å bruke munnbind. Dette gjelder selv om almenntilstanden er god.
  • Personer i risikogrupper kan beskytte seg ved å bruke munnbind blant folk innendørs i perioder med mye smitte (luftveisvirussesongen eller ved lokale utbrudd) hvis det er vanskelig å holde avstand.
Til toppen