Startskudd for kartleggingsteam og helsestasjon for eldre

Innhold

Flere eldre pasienter med flere sykdommer blir lagt inn på sykehuset. For å følge opp både pasientene og deres pårørende tester og etablerer Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold et kartleggingsteam for eldre.

Kartleggingsteam For Eldre Web

– Mange eldre pasienter er ofte svært syke, og pårørende slitne, når de ber om hjelp fra kommunen, forteller Marte Wang-Hansen, geriater og prosjektleder ved sykehuset.

Larvik er første kommune ut i Vestfold-delen av fylket. I 2022 og 2023 skal alle kommunene i Vestfold etablere tilsvarende kartleggingsteam.

Les mer om kartleggingsteam for eldre

Grundig kartlegging

Kartleggingsteamet gjennomfører et grundig kartleggingsarbeid for å se om det er tilbud som kan være til hjelp for pasienten. En eldrehelsekoordinator vil kontakte utvalgte pasienter som er 75 år eller eldre, og spør om de ønsker hjemmebesøk av teamet etter utskrivelse fra sykehuset. Hvis pasienten ønsker det, kommer ansatte fra sykehuset og kommunen hjem til pasienten.

Målet er at pasienter som blir fulgt opp vil oppleve bedre livskvalitet og bedret ivaretakelse.

I samarbeidet mellom pasient og pårørende, kommune og sykehus vil det bli tatt i bruk digitale verktøy. Det betyr at for eksempel møter mellom pasient og geriater på sykehus kan foregå via videolink

Tilbud som kan være aktuelle er for eksempel rehabilitering, fysioterapi, geriatrisk oppfølging, ergoterapeut eller hjelp fra frivilligheten i kommunen.

Ragnhild og Gerd fikk være testpersoner

Denne uka inviterte kartleggingsteamet Ragnild Larsen (89) og Gerd Arvesen (89) for å teste ut tjenestene. De fikk blant annet spørsmål om sin helsetilstand og funksjonsnivå som grunnleggende ferdigheter som å spise og kle på seg selv.

–Vi er to spreke damer som fortsatt bor hjemme, forteller Ragnhild og Gerd, som per dags dato ikke trenger hjelpemidler i hverdagen.

Spørsmålene handler også om man handler selv, reiser kollektivt eller bruker telefon.

–Ernæringsstatus som stabil vekt eller vektnedgang er også tema, forteller eldrehelsekoordinator Silje Kristin Klemmetsby.

Etablerer helsestasjon for eldre

Larvik kommune etablerer også helsestasjon for eldre i disse dager, i Larvik helsehus/Byskogen korttid.

– Tilbudet starter opp med utvalgte grupper som ber om rullator eller trygghetsalarm. I forbindelse med dette blir brukere kontaktet av helsestasjon for eldre, forteller Ragna Gjone, virksomhetsleder i Larvik helsehus.

Les mer om helsestasjon for eldre
Kartleggingsteam For Eldre2 Web
Til toppen