Kartleggingsteam for eldre

Innhold

Flere eldre pasienter med flere sykdommer blir lagt inn på sykehus. Fra 1. mars 2022 skal Larvik kommune teste ut og etablere et kartlegggingsteam som følger opp pasienter og pårørende.

Kartleggingsteamet følger opp utvalgte eldre pasienter som har vært lagt inn på sykehus.

Grundig kartlegging

Kartleggingsteamet gjennomfører et  grundig kartleggingsarbeid for å se om det er tilbud som kan være til hjelp for pasienten. Målet er at pasienter som blir fulgt opp vil oppleve bedre livskvalitet og bedret ivaretakelse.

I samarbeidet mellom pasient og pårørende, kommune og sykehus vil det bli tatt i bruk digitale verktøy. Det betyr at for eksempel møter mellom pasient og geriater på sykehus kan foregå via videolink.

Kartleggingsteamet består av

Fra Sykehuset i Vestfold:

  • Lege med spesialkompetanse innen geriatri
  • Eldrehelsekoordinator/sykepleier
  • Helsesekretær

Fra Larvik kommune:

  • Eldrehelsekoordinator/sykepleier
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut

Andre aktører: farmasøyt, fastlege, hjemmetjenesten og Helsehjelpen.

Bakgrunn

Bakgrunnen for etableringen av kartleggingsteam for eldre er prosjektet “Multisyke - et samhandlingsprosjekt i Vestfold”. 

Larvik kommune samarbeider med Sykehuset i Vestfold og er første kommune ut. I 2022 og 2023 skal alle kommune i Vestfold etablere tilsvarende kartleggingsteam.​

Har du spørsmål om kartleggingssteam for eldre? 

Lurer du på noe om kartleggingsteamet? Ta kontakt med eldrehelsekoordinator i Larvik kommune.

Kontakt

  • Marthe Olaussen Aarvik Eldrehelsekoordinator/sykepleier
    • T: 92 07 80 01
Til toppen