Slik får du tilbud om årets influensavaksine

Innhold

Fra mandag 16. oktober kan innbyggere i risikogrupper få tilbud om influensavaksine hos fastlegen sin.

I Norge tilhører om lag 1,6 millioner mennesker grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa.

– Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer.  forteller kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset.

Du må betale for influensavaksinen. Ta kontakt med legekontoret ditt for pris.

Full effekt av vaksinasjon inntrer i løpet av en til to uker, og vi regner med at vaksinen gir ca. 60 prosent effekt mot influensasykdom. Immuniteten en person oppnår etter influensavaksinasjon kan variere i styrke og varighet.

– I noen tilfeller varer immuniteten i mange år, og kanskje livet ut. I andre tilfeller kan immuniteten tape seg merkbart allerede noen få måneder etter vaksinasjonen. I tillegg er influensavirus i stadig forandring. De som bør unngå influensa sikrer seg derfor best ved å ta vaksinen hvert år. 

 1. Influensa er en vanlig infeksjonssykdom blant barn. De aller fleste barn vil ha møtt flere influensavirus før fylte åtte år – og de aller fleste av disse vil tåle det godt.

  Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av underliggende sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig.

  I underkant av 10 prosent av barn i Norge anbefales influensavaksine fordi de har en grunnsykdom som øker risikoen for alvorlig forløp av influensa.

  Risikogruppene er i hovedsak de samme som for voksne, med tillegg av barn født prematurt.

  I tillegg til vaksinasjonstilbudet hos fastleger, vil også Vaksinekontoret (ved legevakten) tilby influensavaksinasjon av barn i risikogrupper. Timebestilling på telefon 33 80 30 20

 2. Personer som står uten fastlege, inkludert flyktninger, og som tilhører risikogruppene får tilbud om influensavaksine ved vaksinekontoret (oppmøte ved Larvik legevakt) torsdag 16. og fredag 17. november, med drop-in kl. 12.00–15.00 

  Både hos fastlege og legevakt må du betale egenandel.

 3. Pasienter ved sykehjem og institusjoner, som tilhører risikogrupper, vaksineres av ansatte.

 4. Helsepersonell oppfordres også til å vaksinere seg. Disse får tilbud om vaksine via arbeidsplassen.

 5. Hvis du ikke er i risikogruppe, er du ikke omfattet av det offentlige vaksinasjonsprogrammet for influensavaksinering.

  –  Det er fordi risikoen for alvorlig sykdom er lav og at du har noe beskyttelse fra tidligere gjennomgått influensa, forteller kommuneoverlegen.

  Alle kan imidlertid ta kontakt med fastlege eller apotek for vaksine hvis de ønsker det. 

  Vaksinering i apotek er ikke en del av influensavaksinasjonsprogrammet, og alle som vaksinerer seg der må betale full pris for vaksine og vaksinering. Dette gjelder også personer i målgruppene.

Intervallet mellom influensavaksiner og koronavaksiner er en uke.

Beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus

– Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer, opplyser kommuneoverlegen.

Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Influensavaksine bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Risikogrupper

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med kronisk lungesykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Til toppen