Offisiell åpning av helsestasjon for eldre

Innhold

I samarbeid med Sykehuset i Vestfold startet Larvik kommune helsestasjon for eldre tidligere i år. Nå er den offisielt åpnet.

Med på åpningen 14. juni var representanter fra både sykehuset og kommunen.

– Vi må heie på det gode som skjer i kommunen, sa varaordfører Rune Høiseth, som også dro fram utviklingen av Helsekvartalet, som helsestasjonen blir en del av, før han erklærte helsestasjonen for offisielt åpnet.

Slik fungerer helsestasjon for eldre

  • De som søker om rullator eller trygghetsalarm blir kontaktet av helsestasjon for eldre
  • Hvis de ønsker får de tilbud om en bredere kartlegging med en ansatt på helsestasjon for eldre
  • Vi gir pasienten tilbud basert på kartleggingen
  • Vi skriver en rapport, som også sendes til lege, hvis pasienten samtykker til det

Utgangspunktet for tilbudet er å ta tak i hva som er viktig for pasienten for at han eller hun skal kunne bo hjemme og føle seg trygg. Tilbudet er et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester. Helsestasjonen kan kontakte fastlege, og andre helsetjenester i kommunen, eller gi råd og veiledning om hva pasienten selv kan gjøre ved lettere helseproblemer.

– Fremtidens helsevesen

– Dette er fremtidens helsevesen. Vi skal gi gi bedre hjelp tidlig, så innbyggerne våre slipper å reise og fram og tilbake mellom hjemmet, kommunale tjenester og sykehus, forteller kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold.

Marte Wang-Hansen er geriater og prosjektleder ved sykehuset.

– Pasienter skal ha livslang læring om sykdommene for å leve et best mulig liv.

Offisiell Åpning Helsestasjon

Kartleggingsteam for eldre

I samarbeid med sykehuset har vi også etablert et kartleggingsteamet for eldre, hvor en eldrehelsekoordinator tar kontakt med utvalgte pasienter som er 75 år eller eldre - og som har vært innlagt på sykehus.

Kartleggingsteamet gjennomfører et grundig kartleggingsarbeid for å se om det er tilbud som kan være til hjelp for pasienten. Tilbud som kan være aktuelle er for eksempel rehabilitering, fysioterapi, geriatrisk oppfølging, ergoterapeut eller hjelp fra frivilligheten i kommunen. Digital hjemmeoppfølging, råd og veiledning er også viktig.

Hvis pasienten ønsker det, kommer ansatte fra sykehuset og kommunen hjem til pasienten. Målet er at pasienter som blir fulgt opp vil oppleve bedre livskvalitet og bedret ivaretakelse.

Larvik var første kommune ut i Vestfold-delen av fylket. I 2022 og 2023 skal alle kommunene i Vestfold etablere tilsvarende kartleggingsteam.

Kartleggingsteam For Eldre2 Web
Til toppen