Fremtidens boformer

Innhold

Helse om omsorgskomiteen gjennomførte, 23. mai, åpent møte på Sanden om fremtidens boformer.

Det ble vist en video hvor folk uttaler seg om "Hva gjør en bolig til ett godt hjem?" og "Hvordan ser du for deg fremtidens bosituasjon?".
Hør hva Bjarne (85), Hans Gunnar (46) og Tove (76) svarer på dette.

Url format not supported.

Til toppen