Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Tun barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen
  • arrangere ulike sosiale sammenkomster og aktiviteter for barn og foreldre

Samarbeidsutvalget (SU) 2019/2020

Samarbeidsutvalget består av 13 personer. Fire foreldrerepresentanter og fire ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i Samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Verv Navn Telefon Epost
Leder Charlotte Hvaal 48041493 Send epost
Nestleder Susanne Bøhler 41843699 Send epost
Foreldrerepresentant Mia Helland Hansen 40089881 Send epost
Foreldrerepresentant Susanne Melby 92455854 Send epost
Foreldrerepresentant Miriam Valsø 94192422 Send epost
Foreldrerepresentant Andrea Bravo Bolsrød 95025484 Send epost
Foreldrerepresentant Elise Marie Andersen 47833182 Send epost
Foreldrerepresentant Ole-Bjørn Granstøl 99232590 Send epost
Ansattrepresentant Jeanette Svendsen Bjerke 90558696 Send epost
Ansattrepresentant Ann Kristin Hillestad 90938949 Send epost
Ansattrepresentant Marita Skjelbred 97013067 Send epost
Ansattrepresentant Elisabeth Svae Støvland 91393375 Send epost
Sekretær Heidi Bjørk 98231281 Send epost

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 2019/2020

Leder Mia Helland Hansen 40089881 Send epost
Foreldrerepresentant Susanne Melby 92455854 Send epost
Foreldrerepresentant Charlotte Hvaal 48041493 Send epost
Foreldrerepresentant Susanne Bøhler 41843699 Send epost
Foreldrerepresentant Andrea Bravo Bålsrød 95025484 Send epost
Foreldrerepresentant Miriam Valsø 94192422 Send epost
Foreldrerepresentant Ole-Bjørn Granstøl 99232590 Send epost
Foreldrerepresentant Elise Marie Andersen 47833182 Send epost
Til toppen