Foreldresamarbeid i barnehage

Innhold

Kommunikasjon med foreldre til barn i kommunale barnehager.

Foreldremøter

Foreldremøte arrangeres for alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldremøte er i hovedsak et informasjons- og kontaktmøte mellom foreldrene og de ansatte i barnehagen.

Møte arrangeres for at barnehagen/avdelingene og foreldrene skal bli bedre kjent med hverandre, og for at man kan utveksle informasjon og ta opp aktuelle temaer.

Det første foreldremøtet vil være i september. 
På møtet blir det informert om barnehagens planer og hverdagslivet på avdelingen.

Barnehagene kan også invitere til andre typer samarbeidsmøter, temamøter og foreldremøter i løpet av året.

Foreldresamtale

Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler hvert barnehageår, én på høsten og én på våren. Dette er en planlagt og strukturert samtale mellom pedagogen i barnehagen og foreldre. Foreldrene har mulighet for å komme med innspill i forhold til hvordan man opplever at barnet trives og utvikler seg i barnehagen.

Samtalen foregår i barnehagen, som regel på dagtid og varer cirka 30 minutter.

På bakgrunn av observasjoner og kartlegging, vil pedagogen i barnehagen fortelle om barnets trivsel og utvikling.
Foreldre kan be om råd, hjelp og støtte på ulike områder og det lages avtaler for hva man skal jobbe videre med i forhold til det enkelte barn.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna.

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.

Ansatte og funksjoner

  • Hver barnehage har en leder som er barnehagens styrer, med utdanning som barnehagelærer.
  • Hver avdeling har en avdelingsleder/pedagogisk leder, som har utdanning som barnehagelærer.
  • Noen avdelinger har flere barnehagelærere.
  • I tillegg er barnehagene bemannet med fagarbeidere og assistenter på avdelingene.

Private barnehager

 Rutinene gjelder kommunale barnehager. Går barnet ditt i privat barnehage, sjekk med barnehagen.

Til toppen