Om prosjektet

Innhold

Bakgrunn for prosjektet

Regjeringen har gitt 22 utvalgte kommuner med mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, mulighet til å søke om midler til rekruttering til barnehage.

Antall og andel minoritetsspråklige barn i Larvik kommune som ikke går i barnehage: 126 barn / 30%. Larvik kommune er blant kommunene med høyest andel minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage.

Mål

  • Øke andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn i Larviksbarnehagene.
  • Komme i kontakt med familier med minoritetsspråklig bakgrunn med barn som ikke har plass i barnehage.

Innhold

Gi god informasjon til foreldre om barnehage med fokus på:

  • mulighet for glede, lek og vennskap med andre barn
  • mulighet for læring og erfaringer
  • mulighet for å lære norsk
  • å se barnehage i sammenheng med skoleløpet
  • trygghet for at barnet får god omsorg
  • samarbeidet mellom barnehage og hjem
  • barnehagens personale, blant annet flerspråklig ansatte
  • personalets taushetsplikt
Til toppen