Mål

Prosjektet har som mål å øke andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn i Larviksbarnehagene.

Til toppen