Barnehage - Jeg er meg

Innhold

I prosjektet «Jeg er meg!» jobber vi for å fremme barns seksuelle helse og for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Her finner du informasjon om hvordan vi jobber med dette i barnehagene i Larvik.

Kompetanseplan

Prosjektet har til hensikt å styrke de ansatte på helsestasjon og i barnehage sin kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling, og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Ved å øke denne kompetansen hos fagpersoner som kan videreformidle denne kunnskapen til barn og foreldre, er vårt håp at voksne blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kan identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

For å få et godt resultat og kvalitet på det arbeidet som skal gjøres rundt “Jeg er meg!”, må det derfor jobbes på flere områder i personalgruppen. Kompetanseheving, eierforhold, engasjement og trygghet er sentrale begreper.

Med dette som bakteppe, har vi utarbeidet en egen kompetanseplan for ansatte i barnehage.

Årshjul 0-3 år

Årshjulet viser hvordan barnehagene jobber med temaene.

Årshjul 0 3År

Årshjul 4-5 år

Årshjul 4 5År

Retningslinjer

Til toppen