Til koronafrustrerte småbarnsforeldre

Vi tror du finner gode råd og tips i denne filmen!

Larvik kommune har samlet fire ansatte med kompetanse på barn og foreldrerollen til en samtale på Bølgen kulturhus. 

Temaet for samtalen er foresatte til barn i barnehagealder og korona. Hva gjør den sosiale nedstengingen med oss som foreldre? Og hva med barna?

  • Hva gjør sosial nedstengning med meg som forelder? 
  • Hvordan påvirker jeg som foreldre mine barn?
  • Tegn på barn som strever.
  • Hvordan forholde meg til barna når jeg selv er stresset?
  • Hvordan foresatte kan hjelpe seg selv og når det kan være lurt å få hjelp?

Panelet i filmen består av:

  • Wenche Marie Alkemark, virksomhetsrådgiver barnehage
  • Catharina Carming Vestmoen, psykologspesialist i virksomhet psykisk helse og avhengighet.
  • Lene Elgesem Pettersen, spesialsykepleier i tiltak og familieveiledning
  • Julie Nyegaard Hauger, avdelingsleder i pedagogisk psykologisk tjeneste

 

Nyttige lenker:

Strever du eller noen rundt deg?

Friskliv og mestring

Friskliv hjemmefra

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen