Til koronafrustrerte småbarnsforeldre

Vi tror du finner gode råd og tips i denne filmen!

Url format not supported.

Larvik kommune har samlet fire ansatte med kompetanse på barn og foreldrerollen til en samtale på Bølgen kulturhus. 

Temaet for samtalen er foresatte til barn i barnehagealder og korona. Hva gjør den sosiale nedstengingen med oss som foreldre? Og hva med barna?

  • Hva gjør sosial nedstengning med meg som forelder? 
  • Hvordan påvirker jeg som foreldre mine barn?
  • Tegn på barn som strever.
  • Hvordan forholde meg til barna når jeg selv er stresset?
  • Hvordan foresatte kan hjelpe seg selv og når det kan være lurt å få hjelp?

Panelet i filmen består av:

  • Wenche Marie Alkemark, virksomhetsrådgiver barnehage
  • Catharina Carming Vestmoen, psykologspesialist i virksomhet psykisk helse og avhengighet.
  • Lene Elgesem Pettersen, spesialsykepleier i tiltak og familieveiledning
  • Julie Nyegaard Hauger, avdelingsleder i pedagogisk psykologisk tjeneste

 

Nyttige lenker:

Strever du eller noen rundt deg?

Friskliv og mestring

Friskliv hjemmefra

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen